film izle
7 ноември 2018, 17:22 няма коментари

НАП Плевен продава поземлен имот в индустриална зона

Съобщение за продажба чрез търг с тайно наддаване  на 27.11.201г., от 10:00 ч. на следния недвижим имот:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Плевен, индустриална зона, с площ от 3 000 кв.

Обща първоначална цена на групата: 6000.00 лв. /шестдесет и шест хиляди лева/.

Огледът на имота ще се извършва всеки присъствен ден от от 19.11.2018 г. до 23.11.2018 г., от 10:00 ч. до 16:00 ч., по адреса на местонахождение на имота гр. Плевен, Индустриална зона.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

За контакти: телефон 064/898-317 – Марияна Александрова /публичен изпълнител/

Електронен адрес: m.aleksandrova@ro15.nra.bg

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация