Сугестопедичен център за работа с деца откриват в Плевен

Сугестопедичен център за работа с деца ще бъде открит официално в Плевен на 21 ноември 2018 г. Реализирането на идеята е осъществено по Проект BG05M9OP001-2.010-0069-C01 „Разкриване на Социално предприятие: „Сугестопедия център за работа с деца от 07 до 14 г.“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Центърът се намира на ул. „Гренадирска“ №4, ет. 3, на обща площ от близо 400 кв. м, като са оборудвани шест тематични пространства.

  1. „Езиково пространство“, в което ще се провеждат заниманията по „Български език и Литература“ и „Английски език“. Пространството е оборудвано с интерактивна дъска, като разполага с пълен комплект методически помагала по английски език за преподаване по метода на Сугестопедията;
  2. „Математическо пространство“, в което ще се провеждат заниманията по „Математика“, „Физика“ и Роботика. Пространството е оборудвано с 10 компютърни конфигурации, Lego комплекти по Роботика и разполага с методически помагала за преподаване по метода на JUMP Math;
  3. „Живо пространство“ – тук ще се провеждат обученията по предметите „Човекът и природата“, „Биология“ и „Химия“, като в учебния кабинет са разположени микроскоп за наблюдения, живи животни и много растения. Учениците ще правят научни експерименти и по забавен начин ще изследват природните закони и явления;
  4. „Музикално-театрално пространство“ – тъй като класическото изкуство и естетиката се използват в сугестопедията като особено ефективни медиатори, поради тяхната способност да излъчват безброй неспецифични стимули. Сугестопедичното изкуство създава условия за състояния на оптимална психорелаксация и хармония, които помагат да се създаде състояние на спонтанно повишена възприемчивост и да се стимулира способността да се разкрият психичните резерви в приятна атмосфера. То помага да се достигне до състояние на вдъхновение и да се отклони вниманието от „болното място“, където има страх, свързан с ученето. Класическото изкуство се въвежда чрез специално подбрани произведения на класическата музика, песни и арии, литературни произведения, репродукции на шедьоври на изобразителното изкуство и т.н. „Музикално-театралното пространство“ е оборудвано с озвучителна техника, лазерно и диодно осветление, театрална сцена и куклен театър. Учениците съвместно с преподавателите ще подготвят тематични музикално-театрални програми, които ще бъдат публично представяни.
  5. „Спортно-игрово пространство“ – оборудвано с тенис на маса, джаги и други спортни принадлежности, с помощта на които учениците и преподавателите да релаксират.
  6. „Арт – терапевтично пространство“ – техника за Craft, 3D писалки и др. арт- терапевтични принадлежности.
  7. „Кулинарно пространство“ – всекидневна, където учениците ще обядват и ще получават своите закуски в 10,30 ч. и 15,30 ч. Пространството ще бъде използвано и за формиране на първите кулинарни умения при децата, които ще приготвят дребни сладки, хляб и други кулинарни изделия под формата на игра.

В Центъра са разкрити 17 нови работни места и извършена инвестиция в образователна инфраструктура в размер на близо 500 000,00 лв.

Официалното откриване на СП „Сугестопедия център за работа с деца от 07-14 г.“ в гр. Плевен ще бъде на 21 ноември 2018 г. от 11,00 часа.

%d bloggers like this: