18 ноември е европейският ден за закрила на децата от сексуална злоупотреба

На 18 ноември се отбелязва Европейският ден за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие. Този сравнително нов Европейски ден (от 2015 г.) има за цел:

  • Да повиши обществената осведоменост за сексуалната експлоатация на деца и сексуалното насилие над деца, както и необходимостта от предотвратяването на такива актове;
  • Да съдейства за провеждането на открито обсъждане за закрила на децата от сексуалната експлоатация и сексуално насилие и да подпомогне предотвратяването и елиминирането на стигматизацията на жертвите;
  • Да подпомогне ратифицирането и прилагането на Конвенцията Ланзароте – един уникален законодателно-обвързващ инструмент, който задължава европейските държави да криминализират всички форми на сексуална злоупотреба с деца.

18 ноември е специална дата за всички хора, които са загрижени за доброто и щастливо израстване на децата, независимо дали се занимават с това професионално, или е важно и в личен план. Вярваме, че за всички хора е ценно да предпазваме децата от това престъпление, което има много тежки последици върху тях.

%d bloggers like this: