film izle
4 декември 2018, 16:43 няма коментари

Вода с повишено количество хром са пили в 3 села в Плевенско

Повишено количество хром във водата в 3 села в Плевенско са установили проверки на РЗИ – Плевен за периода 26.11 – 02.12.2018 г. Здравните инспектори са изследвали 18 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От тях 5 проби не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. В Новачене е отчетено наличие на хром – 89,28 µg/l, при допустими 50,00 µg/l. В две проби от село Дебово – 54,78 µg/l и 52,30 µg/l, и в с. Асеново – 51,05 µg/l и 50,64 µg/l.

Във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването здравните инспектори са издали две постановления на стойност 200 лв.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация