film izle

Предложение за предоставяне на финансова помощ на ПГПЧЕ обсъжда извънредно ОбС – Плевен днес

Сподели
Етикети

Днес от 17.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“ ще се проведе заседание на Общински съвет – Плевен. Дневният ред включва една точка – предложение за предоставяне на финансова помощ на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици /ПГПЧЕ/ – Плевен за преодоляване на финансов недостиг за бюджетната 2018 година. Вносител на предложението е Постоянна комисия по „Образователна политика и читалищна дейност”.

В предложението си Комисията посочва, че на свои заседания на 23 октомври и 27 ноември тази година са обсъдили предложение от Юрий Тодоров – директор на ПГПЧЕ – Плевен, относно предоставяне на сума от 50 000 лв. за преодоляване на финансов недостиг за бюджетната 2018 г. На заседанието си на 27 ноември членовете на Комисията са обсъдили и подробно мотивираното искане на директора на гимназията и направените констатации:

– Разделянето на ПГПЧЕ /1-XII клас/ в средата на 2017 г. на две училища – ОУ „Валери Петров“ и ПГПЧЕ /VIII-ХП клас/, се е отразило негативно върху бюджета на гимназията през 2018 г. Необходим е период от една бюджетна година за преструктуриране на педагогическия и непедагогическия персонал, които да отговарят на новата финансова рамка. Намаляването броя на преподавалите и обслужващия персонал изискват технологично време, което да гарантира запазване качеството на образованието и изявите на учениците в национален мащаб.

– Ръководството на ПГПЧЕ в началото на бюджетната 2018 г. е отчело наличието на прогнозен бюджетен дефицит и е предприело мерки за неговото постепенно намаляване. Намален е броят на непедагогическия /април 2018 г./ и педагогическия /юли – септември 2018 г./ персонал, прекратено е изплащането на регламентираните в образованието три допълнителни плащания, съвместяване на дейности при продължително боледуване на служител и т. н. Прекратена е десетилетната практика за делене на паралелките по чужд език, с което от септември 2018 г. е намален броят на учителите по чужд език с три щата.

Всички предприети мерки са подробно описани в предложението на директора. Вземайки под внимание изложеното, Постоянната комисия по „Образователна политика и читалищна дейност“ предлага на Общинския съвет да предостави допълнителни финансови средства на ПГПЧЕ – Плевен в размер на 50 261 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала за декември 2018 г., като посочената сума бъде отпусната от резерва на бюджета на Община Плевен за 2018 година.

Коментар

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация