Методи Петков и един от аверите му застават пред Апелативния съд

За 17 декември от 10 часа е насрочено делото срещу Методи В. П. (р. 1979 г.) и един от аверите му – Асен П. П. (р. 1982 г.), във ВТАС, след като Окръжен съд – Плевен оправда бившия общински съветник по някои от обвиненията, а аверът му бе признат за невинен по всички обвинения.

Със своя присъда от 26.06.2018 г., по НОХД 508/2017 г. Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия Методи В. П. от гр. Плевен за виновен в това, че през нощта на 25.07.2016 срещу 26.07.2016 г. в землището на с. Каменец, обл. Плевен, с цел да принуди Д. Ц. Д. да поеме имуществено задължение в размер на 15 000 лева го заплашил с насилие (престъпление по чл. 213а, ал. 1 от НК), да извърши нещо противно на волята му – да консумира прясно уловена риба, като употребил за това сила и заплашване (престъпление по чл. 143 ал. 1 от НК) и в това, че в съучастие като извършител с Бисер И. Б., Илия Б. Б., Златко Б. Б. и други неизвестни извършители, причинил на Д. Ц. Д. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на страничен израстък на поясния прешлен (престъпление по чл. 129 ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК).

На основание чл. 23 ал. 1 от НК, първоинстанционният съд определил на подсъдимия едно общо наказание, измежду наложените му за отделните престъпни деяния, а именно 4 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и да заплати 2000 лева глоба в полза на държавата.

Подсъдимият е признат за невинен в това по същото време и място, в съучастие като извършител с Асен П. П., Йордан С. А., Бисер И. Б., Илия Б. Б., Златко Б. Б., Христо П. П. и други неизвестни извършители да е отнел чужди движими вещи – сумата от 200 лева от владението на собственика Д. Ц. Д. с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване и деянието да е придружено с две средни телесни повреди на пострадалия, както и за това по същото време и място, в съучастие с горепосочените лица да е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред – да е употребявал нецензурни изрази и закани, поради което и на основание чл. 304 от НПК е оправдан по повдигнатите му от прокуратурата обвинения по чл. 199 ал. 1 т. 3 от НК и чл. 325 ал. от НК (грабеж и хулиганство)

Със същата присъда Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимият Асен П. П. от с. Буковлък, обл. Плевен за невинен в това на 25 срещу 26.07.2016 г. в землището на с. Каменец, обл. Плевен, в съучастие като извършител с Методи В. П., Йордан С. А., Бисер И. Б., Илия Б. Б., Златко Б. Б., Христо П. П. и други неизвестни извършители да е отнел чужди движими вещи – сумата от 200 лева от владението на собственика Д. Ц. Д. с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване, като деянието е придружено с причиняване на две средни телесни повреди на пострадалия; за това, в условията на повторност да е извършил непристойни действия – нецензурни реплики и закани, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото; да е заплашвал с насилие Д. Ц. Д. с цел да принуди последния да поеме задължение в размер на 15 000 лева и да е принудил последния да върши нещо против волята му – да яде сурова прясно уловена риба, като употребил за това сила и заплашване, поради което и на основание чл. 304 от НПК, Окръжен съд – Плевен оправдал подсъдимия по всички повдигнати му от прокуратурата обвинения по чл. 199 вр. чл. 198 от НК, чл. 325 ал. 3 от НК, чл. 213а ,ал. 3 от НК и чл. 143 ал. 1 от НК

Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Плевен и въззивни жалби от подсъдимия и от частния обвинител.

Петима от аверите на Методи Петков с ефективни присъди, делото продължава

 

 

%d bloggers like this: