film izle

Актуализират списъците с номерата на каруците в община Плевен

„В наредба №3 на Общинския съвет ясно са разписани мерките за регистрация на превозните средства с животинска тяга. В цял раздел са вменени задълженията и правомощията на кметовете на населени места и там е записано, че каруците трябва да са с надпис, боядисани в жълто и могат да се движат в определено време.” Това припомни на днешната оперативка в общината кметът на Плевен Георг Спартански и добави, че тези изисквания с малки изключения масово не се спазват. Той разпореди кметовете на малките населени места да направят нови списъци с регистрация на каруците и те да се актуализират при всяка необходимост. Който придобие такова превозно средство или го продаде незабавно трябва да уведоми съответното кметство.

Спартански отново възропта срещу безпрепятственото движение на каруци в града, въпреки забраната на такива превозни средства из улиците на Плевен. Според него наредбата за забрана действа в момента само на хартия. Основната част – от около 80 процента от каруците, които се движат в града, са от Буковлък, а останалите са от Ясен, Търнене и Дисевица. Спартански призова колегите си от селата да свършат своята част от работата по прилагане на наредбата, тъй като 15 инспектори от общината не могат да се занимават само с тази дейност.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация