film izle

Любородни плевенски граждани, събрани от учителя Нестор Марков, създават най-старото читалище в региона – „Съгласие“

„Още през 1867 г. в нашия град се е замислило да бъде основано читалище. По това време някои се събрали и обмисляли начина, по който биха могли да започнат това хубаво дело, ала нямали вдъхновен ръководител. Тъкмо в края на същата 1867 година в града ни идва за учител известния тогава учител Нестор Марков. През цялата 1868 г. той се е занимавал с уредбата на училищата в града. Според неговите бележки той се ласкаво произнася за любознателността на плевенци, като казва, че те не могли да стоят хладнокръвни спрямо учебното дело по онова време и вземали добри примери от съседите си в Ловеч, Свищов, Търново, Русчук и др. При това, не трябва да се забравя, казва още, че плевенци не напразно са имали учители като Емануил Васкидович, Петко Р. Славейков, В. Оджаков и др. тогава прочути и известни учители“. Това пише един виден плевенчанин – Иван Данов, в сборника, посветен на 70 години от основаването на читалище „Съгласие“. И продължава историята така:

„След като употребил цялата 1868 и част от 1869 г. за да подреди училищата в града, той, на 1 октомври 1869 година, свикал по-събудените и любородни плевенски граждани и им изложил ползата от читалищата. На неговия зов се явили около стотина граждани, не малко число за онова време, които станали спомоществователи (членове) на основаното читалище в гр. Плевен. Всеки от тях записал по няколко гроша и делото на читалището се почнало при общ ентусиазъм.

Щом читалището било основано, то настоятелството поръчало във Виена и нужния печат. С него са били скрепяни читалищните писма и книги. За да бъдат сметките на читалището редовни, то снабдили съкровищника (касиерът) с нарочно приготвени кочанни квитанции, печатани в Цариград. Всеки, който е внасял каквито и да било суми за читалището, е получавал квитанция, надлежно подписана от съкровищника и писарят на читалището.

(На снимката горе: Първата сграда, където се е помещавала читалнята на библиотеката от своето основаване 1869 г. до 1891 г в кафенето на Фичо Дамянов – срещу днешния театър. След това читалнята се пренася в съседните дюкянчета на баба Марга. Всички снимки са от „Плевен: Среща с миналото 1877-1944“ на Любомир Буковски, второ подобрено и допълнено издание, Плевен, 1992 г.)

Читалището тогава е било истински разсадник на просвещение и наука, то е поело задължение да издържа със свои средства ученици в Габровското училище; то е купувало учебници за учениците в училищата и книжки за подаръци на отличилите се ученици.

Читалището в Плевен първо е запознало плевенските граждани с книгата като обществено достояние, като оръдие, чрез което могат да се получат знания, придобивки и упътвания за живота. В читалището са се прочитали гласно българските вестници и списания, които са се издавали в Цариград, тоя културен център, от който се родиха много придобивки за народа ни.

За да се сдобие читалището с парични средства, та да постигне поставените си цели, от една страна, и за да даде на тогавашното гражданство да види „театро“, за което те са имали само смътни понятия, читалището е уредило първото театрално представление в Плевен.

На 31 декември 1869 г. в старото „Св. Николаевско“ училище е била представена от учениците на Нестор Марков, пиесата „Многострадалната Геновева“ . Разбира се, че и женските роли са били играни от момчета-ученици. На представлението са присъствали и каймакамина и другите власти на града. От представлението е била получена сумата 924 гроша и 25 пари, с която сума читалището е посрещнало много от нуждите си“.

След няколко трудни години на 6 август 1873 г. е приет нов устав, избрано ново настоятелство и читалището получава своето име „Съгласие”.

1885 г. Първата обществена сграда на Плевенското градско читалище

1900 г. Новото градско читалище и библиотека. Сградата на театралния салон и сцената на читалището са изградени през 1894 г.

Читалището 1905 г.

По пътя на 150-годишното си развитие читалище „Съгласие” поставя основите на културния живот в Плевен:

31.12.1869 г. – самодейна трупа изнася първото театрално представление – начало на театралния живот в града. По-късно читалището предоставя своята първа собствена сграда на Общинския театър – днес Драматичен театър „Иван Радоев”;

1908 г. – изнесена e първата публична сказка. По-късно Народният университет предизвиква интереса на любознателните плевенчани;

1911 г. – в библиотеката е подредена малка археологическа изложба. Години на труд и откривателство я превръщат в музейна сбирка, от която израства Плевенският музей;

1920 г. – читалището поставя първото оперетно представление със самодейни певци и оркестранти. Изграденият по-късно оперетен колектив поставя началото на Плевенския оперетен и оперен театър;

1923-1924 г. – читалище „Съгласие” издава вестник „Читалищни вести”, а през 1929 г. – вестник „Съгласие”;

1924 г. –  организирана е Плевенска самодейна филхармония. От нея израства Държавен симфоничен оркестър – днес Плевенска филхармония;

1933 г. – в литературния кръжец, сбран около Николай Ракитин и наречен по-късно „Цветан Спасов”, израстват много от известните български писатели;

1933 г. – със свои средства читалище „Съгласие” издава единствената до скоро история на гр. Плевен от акад. Юрдан Трифонов;

1937 г. – открито е  читалищно кино „Съгласие”;

1944 г. – организирани са първите курсове по руски език. Повишеният интерес към изучаването на чужди езици води до откриването на езикова школа;

1952 г. – открита е първата за Плевенски окръг музикална школа, която подготвя условията за откриване на Средно музикално училище в града;

1953 г. – изградена е самодейна танцова трупа, а през 1956 г. – и битов колектив от инструменталисти и певци. От обединяването на тези два колектива се ражда Северняшкият ансамбъл за народни песни и танци;

1954 г. – основана е първата в страната читалищна балетна школа;

От 1946 г. читалището разполага със сграда на 3 етажа в центъра на Плевен. Концертната зала „Емил Димитров” (с 500 места) е с най-добрата акустика в града.

През 1979 г. сградата на читалище „Съгласие” е обявена за паметник на културата.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация