6 месеца условно и 500 лв. глоба за шофьор, опитал да подкупи полицаи

На 06.03.2019 година, състав на Плевенски окръжен съд разгледа НОХД №1152/2018 година, което е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Плевен, против П.П.П. от град Т., област П., обвинен в това, че:

На  26.08.2018 г. в гр. Т., обл. П., направил опит да даде подкуп – дар парична сума 20.00 лв., на длъжностни лица – полицейски органи при РУ на МВР – Д.М., заемащи отговорно служебно положение, за да не извършат  действие по служба – да не съставят Акт за установяване на административно нарушение – придвижване с ППС с неизправни  светлинни устройства при движение през нощта и движение без включени светлини, габаритни и светлини за осветяване на задния регистрационен номер през нощта – престъпление по чл. 304а, предл. 3, във вр. с чл. 304, ал. 1, във  вр. с чл. 18, ал. 1 от НК.

Съдебното заседание е първо открито съдебно заседание по делото и е било насрочено като разпоредително такова, в което да се изяснят въпроси, важни за реда и начина на протичане на съдебното следствие. В това съдебно заседание подсъдимият е изразил становище, че признава фактите и обстоятелствата изложени в обвинителния акт, признава се за виновен в извършване на престъплението, за което му е повдигнато обвинение и не иска да бъдат събирани доказателства за него. Поради това съдебното следствие е протекло по реда на съкратеното такова. Още същия ден е постановена присъда, с която Плевенски окръжен съд признава П.П.П. за виновен в извършване на престъплението, за което е привлечен като обвиняем, и му е определено наказание в размер на ДЕВЕТ месеца лишаване от свобода. Поради протичане на следствието по съкратен ред, съдът намалява така определеното наказание с 1/3 и на подсъдимия се налага наказание ШЕСТ месеца лишаване от свобода – условно, с тригодишен изпитателен срок. Съдът налага и предвиденото в Закона наказание ГЛОБА, в размер на 500 лева, които да бъдат изплатени в полза на държавата.

Разноските по делото ще бъдат за сметка на подсъдимия.

Присъдата може да се обжалва и протестира, в петнадесетдневен срок, считано от днес, пред Апелативен съд град Велико Търново.

%d bloggers like this: