film izle

НАП Плевен напомня: до 15 март е срокът за подаване на справката за изплатени доходи на физически лица през 2018 г.

Сподели
Етикети

Националната агенция за приходите Ви напомня, че до 15 март 2019 г. е срока за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за изплатени доходи на физически лица през 2018 г.

В случай, че сте платец на доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, следва да представите в НАП справка по образец за тези доходи. При повече от 5 физически лица, справката се предоставя само на електронен носител във формат и по ред, одобрен от изпълнителния директор на НАП. Най-бързо и лесно декларацията се подава по интернет с персонален идентификационен код.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на НАП на адрес www.nap.bg в рубриката „Актуално“.

 

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация