film izle

Най-пълният архив на плевенския периодичен печат от Освобождението до 1944 г. се съхранява в библиотеката на читалище „Съгласие 1869“

Специалната сбирка на библиотеката при НЧ „Съгласие 1869” – „Плевенският периодичен печат от Освобождението до 1944 г.”, е най-пълният архив на местната периодика. В нея се съдържат 42 заглавия – вестници, списания и единични листове, излизали с различна продължителност и периодичност от Освобождението до 1944 г. Някои от тях са представени с пълните издания, от други са запазени отделни годишнини и броеве.

Несъмнено тя представлява културна ценност не само за Плевен, но и за страната.

Малко история

Историята на плевенското читалище „Съгласие 1869” е неразривно свързана с историята на местния периодичен печат.

НЧ „Съгласие 1869” е основано на 1 октомври 1869 г. от учителя Нестор Марков.  В него се поставя началото на първата и единствена до 1954 г. библиотека в Плевен.

През 1909 г. библиотеката си поставя важната задача да събира и описва всички периодични издания и книги с местен характер, издавани в Плевен от времето, когато е открита първата печатница. Целта е да се обобщят сведенията за историческото и културно развитие на града, а сбирката да послужи като база за изучаване на родния край.

Първата стъпка в тази посока е публикуването на съобщение във вестник „Тръба”, бр. 15 от 11 март 1909 г., и точен списък на източниците от първия плевенски вестник „Народна сила” – около 18 на брой за периода 1890-1909 г., които иска да набави. Обяснението е: „тъй като една част има в библиотеката непълни годишнини и понеже са излагани в читалнята, много от тях са измачкани и имат липсващи броеве, така че са негодни да се колекционират по заведения ред на документирането”.

Към момента фондът на библиотеката при читалище „Съгласие 1869” наброява 220 001 тома. Художествената литература преобладава, последвана от отраслова, справочна и по-малко учебна литература. Периодичните издания са 9218 тома на обществено-политическа, литературна, философска тематика. Интерес представлява обособената самостоятелна колекция „Плевенски периодичен печат от Освобождението до 1944 г.”.

Интересен факт е, че периодичният печат в Плевенска област се появява и развива не в Плевен, а в Никопол.

Известно е, че непосредствено след Освобождението Никопол по численост на населението е по-голям от Плевен. Тук е концентрирана значителна част от административни кадри и местна интелигенция. Създават се и по-добри условия за развитието на местния периодичен печат – за кратко време се откриват 7 печатници. През февруари 1888 г. е издаден първият вестник в Плевенска област – в. „Никопол“, който излиза като седмичен орган на стамболовистката партия в града. До 1915 г. в Никопол се издават по различно време и с различна периодичност 12 вестници. С утвърждаването на Плевен като средищен, административен и стопански център постепенно цялата местна печатна издателска дейност се концентрира тук.

Първият вестник, излизал в Плевен, е ръкописният лист „Съветник”, редактиран от Ст. С. Крушинката. Излизал е през 1870 г. по време, когато е била най-разпалена борбата срещу гръцкото духовенство. От него е запазен само един брой – бр. 7, писан на една страница, на гърба на която има следи от тесто – свидетелство, че е бил лепен на стена (вероятно в някое кафене). В годините този лист изчезва.

В Годишника на Плевенската държавна мъжка гимназия 1908/1909 г. Коста Вълев публикува списък на излизалите вестници до тогава:

Първият вестник след Освобождението е в. „Народна сила” (1890 г.), следван от „Неделя” (1894-1895). До войните в Плевен са излизали един след друг около 30 вестника и 7 списания. Повечето от тях са изпълнени с литературно, научно и дидактично съдържание.

Междувременно в Плевен се откриват голям брой модерно оборудвани печатници с подготвени кадри в печатарската техника. До 1947 г. 42 печатници, по различно време, осигуряват печатна продукция за града и окръга. От 1886 г. до 1947 г. в плевенските печатници са отпечатани 922 книги и 440 служебни издания.

Можем да кажем, че местните вестници и списания са един от най-активните фактори, въздействали върху обществено-политическото и културно развитие в Плевен и Плевенския край до 1944.

Съдържание на специалната колекция

Най-старото местно периодично издание, съхранявано в библиотеката на читалище „Съгласие 1869″, е в. „Народна сила“ – вестник за политика и литература, излизал 1890 година с периодичност един път в седмицата.

Преобладаващи са изданията с обществено-политически и икономически характер. Такива са в. „Плевенски глас“ – политико-литературен вестник, излизал в периода 1896-1904 г., „Плевенски известия“ – народно-либерален лист (1903-1904), „Плевенски общински вестник“ – орган и издание на плевенската градска община (1920-1940), „Плевенски новини“ – независим вестник (1926-1936), „Плевенска поща“ – ежедневен информационен вестник (1923-1924), „Плевен“ – окръжен независим вестник (1911-1914), „Време“ – независим вестник (1906-1907), „Земеделска борба“ – временен лист на сдружените земеделци в Плевенски окръг (1913), „Земеделска защита“ – също орган на сдружените земеделци в Плевенски окръг (1900- 1932) „Земеделски преглед“, „Истина“ – независим обществен вестник (1908-1913), „Северно ехо“ – независим информационен ежедневник, (1921-1944), „Наблюдател“ – седмичен вестник (1901), „Народен глас“ – политико-литературен вестник, местен вестник на Народната партия (1909), „Народна сила“ – вестник за политика и литература (1890), „Неделя“ – политико-икономически и книжовен вестник, (1894-1905), „Нова струя“ – вестник за политика и просвещение (1901-1902), „Тръба“ – обществен вестник (1908-1909), редактиран от изтъкнатия библиотечен деец, главен библиотекар на читалище „Съгласие“ Иван Данов, „Утро“ – независим обществен лист (1906-1907), „Червено знаме“ – орган на социалдемократическата партия в Плевенски окръг (1919-1926).

С практическа насоченост са „Лозарски преглед“ (1911-1943), „Модерно птицевъдство“ (1928), „Винарско-земеделчески вестник“ (1896-1899), „Занаятчийска практика“ – списание за обща просвета и практически знания за занаятчиите (1925-1930), „Пепиниерист“ (1911-1912), „Просвета“ – общодостъпно домашно списание (1897-1910).

Между периодичните издания с литературна насоченост са „Маргаритки“ (1922), „Родна мисъл“ (1921-1924), „Студенец“ – илюстровано периодическо списание за туризъм, родинознание и литература (1920), „Теменуги“ – списание за литература и критика (1921 -1923), „Мизия“ – двуседмичен лист (1922).

За сбирката от местни периодични издания, както и за всички издания, излизали в периода до 1944 г., библиотеката при читалище „Съгласие“ е приела специален режим на ползване с оглед удължаване на живота им. Изданията се ползват изключително от специалисти – историци, учители, библиотекари, студенти, но със своето богато и разнообразно съдържание те могат да бъдат полезни за всички, които се интересуват от историята, бита и културата на родния Плевен след Освобождението.

Един от начините за съхранение на старите хартиени носители е дигитализацията. НЧ „Съгласие 1869” беше включено в проект Дигитална културна съкровищница „Север+” на РБ „Петко Р. Славейков” – В. Търново, в партньорство с 14 културни институти.

По този проект от библиотеката на НЧ „Съгласие 1869” бяха дигитализирани всички специални колекции – на редки и ценни издания и на Плевенския периодичен печат, които могат да се видят онлайн: http://sever.libraryvt.com/

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация