Областна администрация – Плевен си партнира със 7 читалища в културни мероприятия

В изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2019 година областна администрация Плевен ще реализира съвместно със седем читалища на територията на област Плевен културно-информационни събития, посветени на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността и превенция на езика на омразата. Събитията се реализират с финансовата подкрепа на Комуникационната стратегия.

Традициите за Благовец пресъздадоха днес читалищни дейци във Вълчитрън

Началото бе дадено днес със събитие в с. Вълчитрън, пресъздаващо народните традиции за Благовец. Останалите мероприятия ще следват посочения по-долу график:

05.06.2019 г., 19.00 ч. – концерт „Музиката на Европа”, читалище „Съгласие 1869” – Плевен

07.06.2019 г., 17.00 ч., Кнежа, НЧ „Борба”– културно-информационна ученическа среща „ Приносът на България за спасяването на българските евреи” и ученически конкурс на тема „Културното многообразие на ЕС”

10.06.2019 г., 11.00 ч., Никопол, НЧ „Напредък 1871” – концертно-информационно събитие

05.07.2019 г., 19.00 ч., с. Брест, общ. Гулянци, НЧ „Н. Й. Вапцаров 1897” – концерт „Приносът на България в европейската културна съкровищница”

10.07.2019 г., 18.30 ч., с. Брестовец, общ. Плевен, НЧ „Наука 27” – концертно-музикален спектакъл „Европейски ценности”

26.11. 2019 г., 16.00 ч., зала „Плевен”, съвместно с читалище ЛИК, отворена дискусия – пърформънс „Изкуството, което събира”

Провеждането на събитията е разпределено през цялата година и е съобразено да се случват извън предизборните кампании за европейски парламент и органи ма местната власт, уточни областният управител Мирослав Петров. Той подчерта, че в реализирането на мероприятията ще бъдат ангажирани хора от различни възрастови групи и етническа принадлежност, като пример за обединяващата сила на изкуството и културата. В рамките на Комуникационната стратегия ще бъдат реализирани и още три събития в Плевен, които са планирани за юни и ноември. За тях Мирослав Петров се ангажира да даде допълнителна информация съвсем скоро.

 

%d bloggers like this: