film izle

Вода с хром пили в Божурица и Дъбован, в Буковлък – мътна

Питейната вода в 10 населени места са проверили специалистите от РЗИ – Плевен през периода 18.03 – 24.03.2019 г. Населени места с въведено режимно водоподаване няма. Оказало се е, че в 5 от 18-те изследвани проби не отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. В селата Божурица и Дъбован са открити примеси на хром над допустимото, като в проба от Божурица са установени и повече нитрати. Водата в Буковлък пък е била мътна.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация