film izle

Откриха втория готов обект от Водния цикъл Плевен – Долна Митрополия

Днес в Тръстеник официално откриха обект „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап IА“, по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“. Откриването бе с водосвет, отслужен в присъствието на председателя на Общински съвет – Плевен Мартин Митев, кмета на Община Долна Митрополия Поля Цоновска, зам.-кмета на Община Плевен Стефан Милев, председателят на Общински съвет – Долна Митрополия, Петър Петров, кмета на Тръстеник Емил Денков, представители на управляващия орган и фирмите – изпълнители, жители на гр. Тръстеник и общината.

„Това е първият и единствен към момента партньорски проект между две общини в страната. Малко са тези, които знаят колко много усилия коства изпълнението на един такъв голям инфраструктурен обект, който касае толкова много хора“, заяви кметът на Община Долна Митрополия Поля Цоновска и благодари за усилията на екипа си, на местния парламент в Долна Митрополия, за взетите неведнъж тежки решения за общината и нейното бъдеще, на Община Плевен за партньроството. „Така или иначе, след пет години подготовка и две години реална работа в Долна Митрополия и Тръстеник настъпи и финалът на обектите“, отбеляза тя. Поля Цоновска благодари и на жителите на Долна Митрополия и Тръстеник за проявеното търпение по време на ремонтите и пожела успех в изпълнението и на останалите обекти от проекта.

Проектът „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“ се осъществява по процедура „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския кохезионен фонд. Строително-монтажните работи по обекта стартираха септември 2017 г. С изпълнението на обекта в Тръстеник е изградена 31 776 м водопроводна мрежа, а второстепенната канализационна мрежа и главните колектори за битови води са с дължина 38 676 м. Общата дължина на дъждовния колектор е 1094 м. Към обекта е изградена и Канализационна помпена станция. Общата стойност на изпълнените СМР е близо  27,32 млн. лв. без ДДС, от тях близо 24,56 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ и 2,76 млн. лв. – собствен принос.

Снимки: ОбС – Плевен

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация