Майн Рид и Петър Карапетров – най-четените автори през 1935 година в Плевен

Интересна статистика, водена от Иван Данов и публикувана в отчетите на читалище „Съгласие”, дава информация за читателите от 1935 година.

В края на 1935 година нашата библиотека има 31 540 екземпляри книги, списания, вестници и други печатни и ръкописни произведения в 26 759 тома и 4 781 дубликати.

Книжния имот на библиотеката достигна инвентарен номер 21 752.

Книгите са 22 126, списания 3 792 , вестници 684, ионография (картини) 19 , кртография (карти) 37, музикография (ноти) 88, ръкописи 13.

Книжовното имущество на нашето читалище заслужено заема първо място в царството — по количество и качество. След държавните народни библиотеки и университетската, нашата библиотека е първа. За отбелязване е обстоятелството, че тя има почти всички най-ценни книги из областта на науката и литературата. Преди всичко тя притежава почти всички книги, излезли на български език.

Трябва да Ви посочим, че нашата библиотека из между читалищата в царството притежава най-много старопечатни книги (тия, които са издадени до 1877 г.).

Библиотечна статистика

През 1935 година библиотеката е била отворена за използване от читателската публика 264 дни.

Първата таблица ни показва, че през 1935 година библиотеката е имала 746 читатели, разпределени по занятие: 21 адвокати, 2 аптекари, 2 архитекти, 81 домакинки, 16 занаятчии, 1 земледелци, 2 зъболекари, 3 индустриалци, 5 инженери, 6 лекари, 10 офицери, 13 пенсионери, 2 работници, 12 разни, б свещеници, 24 свободни, 5 служащи, 7 съдии, 28 търговци, 206 гимназиални ученици, 53 основни ученици, 115 прогимназиални ученици, 25 студенти, 40 учители, 64 чиновници, или 271 жени и 475 мъже, всичко 746 читатели.

Те са направили през годината 8122 посещения на библиотеката. 19 247 тома книги сазаетите от читатели книги през годината. Разделени по език те са: 17729 български, 268 немски, 625 руски, 557 френски, 68 на други езици.

През 1935 година в библиотеката се въвежда една нова статистика, която дава възможност да се разберат по-конкретно читателските търсения по автори. Тя е прилагана само 8 месеца – от май до декември, и показва следното: По равно върха на статистиката си делят Майн Рид и Петър Карапетров с по 639 заети произведения. Други предпочитани автори са Дж. Лондон, Достоевски, Конан Дойл, Любен Каравелов, Жул Верн, Николай Райнов, Тургенев.

Остава всеки да си направи заключение за духовните интереси на читателите и до колко отделните автори са търсени от публиката, пише Иван Данов. А ние малко завиждаме, от дистанцията на времето, на литературните вкусове на плевенчани по онова време.

This slideshow requires JavaScript.

%d bloggers like this: