Представители на болниците в Плевенска област участваха в работна среща в РЗОК

Днес, 12 април, по покана на ръководството на РЗОК – Плевен в сградата на здравна каса се проведе работна среща на тема „Контрол на приема на пациенти, съобразно капацитета на лечебното заведение, като брой и вид болнични легла – проблеми и мерки за преодоляването им“. В срещата взеха участие представители на всички лечебни заведения, оказващи болнична помощ по договор с НЗОК на територията на област Плевен. Работната група от страна на РЗОК беше представена от ръководството на РЗОК и експерти от сектор „Информационни дейности“. Присъстващите бяха запознати с възникналите проблеми и затруднения в процеса на ежедневното отчитане от лечебните заведения на тази дейност през Персонализираната информационна система /ПИС/. Бяха разяснени предприетите от страна на НЗОК стъпки за прецизиране на алгоритъма за контрол по приема на пациентите, с цел безпроблемно отчитане и обработка в информационната система. Бяха разисквани въпроси, поставени от представителите на болниците, възникнали в процеса на работа в техните лечебни заведения. Предоставената информация в хода на срещата и отличната комуникация между представителите на каса и договорни партньори е важна стъпка напред към подобряване обслужването на здравно осигурените лица на територията на област Плевен, убедени са от РЗОК – Плевен.

%d bloggers like this: