film izle

ОИЦ – Плевен продължава дейността си в подкрепа на бизнеса и институциите

Сподели
Етикети

Днес се проведе първата пресконференция по новия проект на ОИЦ – Плевен, която набеляза основните задачи и цели на екипа до края на 2021 г.

На 15 април 2019 в Заседателната зала на Община Плевен на пресконференция Стефан Милев, заместник-кмет „Европроекти и хуманитарни дейности“ и ръководител на проекта, оповести официално подписването на договор BG05SFOP001-4.004-0026 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Плевен като част от Националната мрежа от 27 Областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.”, финансиран от ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. С бюджет от 410 760 лв. екипът на ОИЦ – Плевен продължава работата си и през следващия тригодишен период.

66 информационни събития във всички общини на областта ще проведат експертите, в три национални кампании ще се включат, периодично ще се срещат и с представителите на регионалните и националните медии, две хиляди дипляни ще издадат. За обезпечаване провеждането на събитията е предвидено закупуването на три промоционални шатри.

Всички дейности се обединяват от целта заинтересованите, както и широката общественост, да получават навременна, разяснена разбираемо, информация за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Другата част от работата на експертите е популяризирането на успешни европейски проекти и добри практики.

И през следващите три години ОИЦ – Плевен ще продължава да е в подкрепа на бизнеса, на неправителствените организации и на институциите в областта.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация