film izle

Със симпозиум на мултипликаторите завършва в Плевен работата по проект на „Учебна работилница Европа“

Участниците ще получат подарък – оригиналната тематична настолна игра „Без табу“

Екипът на сдружение „Учебна работилница Европа“ – Плевен е партньор по проект „Компетентност по въпросите на порнографията в ежедневната социална работа“, (PODIGIKOM), финансиран по програма „Еразъм+“, „Стратегическите партньорства в сферата на младежта“. Координатор на проекта е фондация „Медийна и онлайн зависимост“, Люнебург, Германия, а партньори са 7 организации от 6 държави – Германия, България, Румъния, Австрия, Белгия и Гърция.

Двугодишната работа по проекта в Плевен ще приключи със среща разговор със специалисти, която ще се проведе на 17 април, сряда, от 10 часа в зала „Орион“ на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване.

Защо е избрана тази тема? Днес порнографията е съставна част от живота на младежите. Проучванията показват, че младежите често без проблем получават достъп и до нелегални порнографски материали, въпреки съществуващите правни разпоредби, и почти половината от всички анкетирани подрастващи ги използват редовно. Освен това, делът на нежеланите контакти с порнографията нараства. Социалните работници са целевата група в този проект, тъй като те действат в областта на обществената работа с младите хора и превенцията във връзка с тези актуални въпроси и проблемни ситуации. В обединението от партньори по проекта смятат, че това, от което се нуждае Eвропа, е дискутиране на институционално равнище и заедно с това – насърчаване на премахването на табутата, както и задоволяване на нуждата от информация и практическа компетентност на педагогическия персонал в областта на социалната работа.

На заключителния симпозиум за мултипликатори по проекта ще бъдат представени резултатите от него – интерактивната интернет-платформа http://psssst.eu/bg и играта „Без табу“ . Поканени са представители на институции от социалната и образователна сфера, педагози, педагогически съветници и училищни психолози, социални работници, родители, възпитатели, експерти от общинската администрация.

Участниците ще работят в групи по 6 теми: Разчупване на табуто – Комптентност по въпросите на порнографията; Професионална интервенция – превенция, знания и ценности; Институционален дебат (импулси за публичен дискурс); Разчупване на табуто – „Какво мога да направя аз?“; Наказателни действия (правна информация); Защита на младежите – младежки политики.

Симпозиумът ще завърши с обща дискусия.

Представените училища, организации и институции ще получат по един екземпляр от играта „Без табу“.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация