film izle

Честит празник на счетоводителите!

Празник на дипломираните експерт-счетоводители отбелязваме на днешната дата. Представителите на тази професия имат два професионални празника, другият е 10 ноември – Международен ден на хората, занимаващи се със счетоводство.

Денят се отбелязва от 2002 година. С влизането в сила на Закона за счетоводството, одобрен от Великото народно събрание на 3 януари 1991 г. се възстановява независимият финансов одит в България. В резултат на този акт започва отново да се практикува одиторската професия, която е съществувала съгласно закон през периода 1931-1948 година.

Одиторската професия е независима и саморегулираща се. Тя включва основно независим финансов одит, но също така и консултантска дейност в областта на данъците, управлението, информационните технологии, вътрешния одит и други дейности. За да може да извършва одит по закон, дипломираният експерт-счетоводител трябва да е вписан в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители, да отговаря на определени изисквания и условия и постоянно да ги поддържа.

След приемането на България в Европейския съюз на 1 януари 2007 година, професията попада в регулацията на европейското законодателство и понастоящем напълно отговаря на изискванията в тази област.
Квалификацията дипломиран експерт-счетоводител е призната в България като една от най-престижните професионални бизнес квалификации. Съгласно закона всички дипломирани експерт- счетоводители имат право да станат членове на Института, след като придобият квалификацията.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация