film izle

Със симпозиум на мултипликаторите приключи в Плевен работата по проект „PODIGIKOM”

Екипът на сдружение „Учебна работилница Европа“ организира и на 17 април 2019 г. проведе Симпозиум на мултипликаторите – заключително събитие по проект „Компетентност по въпросите на порнографията в ежедневната социална работа“, (PODIGIKOM), финансиран по програма „Еразъм+“, мярка „Стратегическите партньорства в сферата на младежта“.

Двугодишната работа по проекта в Плевен приключи със среща разговор със специалисти в зала „Орион“ на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване. Участваха 33-има представители на институции от социалната и образователна сфера: педагози, педагогически съветници и училищни психолози, социални работници, родители, експерти от общински администрации.
Началникът на отдел „Образование“ в Община Плевен, Йонита Иванова приветства всички, като сподели убеждението си, че винаги има какво да научим, особено в светлината на бързо развиващите се медии и технологии. „Нека бъдем по-прагматични, с поглед отвъд конкретното, дребнавото, стереотипното. Неслучайно в материалите по симпозиума се среща думата „табу“. Колкото и да ни се иска да се виждаме в собствените си очи и в очите на децата и учениците като новатори, широко скроени и модерно мислещи участници в образователния процес, всеки от нас е подвластен на хоризонта на собствената си пещера като образование и позиция. Пагубно е да се вземем на сериозно, защото на нас ни предстои да се учим, да гледаме на учениците като на партньори. Изкушени сме да водим монолози, а сме длъжни да чуваме от тях какво им е важно, нужно и полезно“, каза г-жа Иванова. И като пожела успех на симпозиума, изказа увереност, че всички ще си тръгнат от него с една идея по-удовлетворени.
Директорът на ПГРТО, Невена Арабаджиева също приветства присъстващите, като подчерта, че е не само домакин на събитието, а дългогодишен партньор в проектите на „Учебна работилница Европа“ и това й дава повод да благодари за ползата от съвместната работа.
Какво е провокирало темата за проекта, какво е свършено по него разказа в презентация Пенка Спасова, председател на УС на сдружение „Учебна работилница Европа“.
Днес порнографията е съставна част от живота на младежите. Проучванията показват, че младежите често без проблем получават достъп и до нелегални порнографски материали, въпреки съществуващите правни разпоредби, и почти половината от всички анкетирани подрастващи ги използват редовно. Освен това, делът на нежеланите контакти с порнографията нараства. Участниците в консорциума по проекта са убедени, че това, от което се нуждае Eвропа, е дискутиране на институционално равнище и заедно с това – насърчаване на премахването на табутата, както и задоволяване на нуждата от информация и практическа компетентност на педагогическия персонал в областта на социалната работа.
В презентацията накратко бяха представени изводите от огромното по обем мета-проучване, извършено от организациите по проекта. Изводите от него, обобщени в няколко реда, са следните: Необходимо е систематично обучение на всички работещи в сферата на младежта. В контекста на социалната работа почти няма примери за най-добри практики. Темата, във всичките й аспекти, е още твърде неизследвана. Налице е спешна нужда от действия, необходими са знания по въпросите на порнографията.
Днешните деца наистина използват интернет все по-рано, по-често и все повече чрез мобилни устройства, но това увеличава рисковете, пред които те се изправят онлайн при недостатъчното развиване на критично мислене, социални умения и умения за сътрудничество.
Конкретно за България изводите са, че са недостатъчни уменията на подрастващите за оценяване на онлайн информация. Има сериозен дефицит в сферата на критичното мислене, а също и при развиването на социални умения, което им създава трудности да преценяват степента на достоверност на намерената в мрежата информация. И сред по-големите деца не са достатъчни уменията за осигуряване на онлайн безопасност – критичната възрастова група на 12-14-годишните е застрашена и се изисква особено старание тя да бъде подкрепена.
Целта на проекта да предложи знание и да повиши компетентността на социалните работници, е постигната със създаването на обучителни модули в електронната многоезична образователна платформа http://psssst.eu/bg и интерактивната настолна игра „Без табу“. Участниците са изработили и Мрежова карта за национални и европейски системи за помощ. Голямата следваща цел на проект „PODIGIKOM“ е тези ресурси да бъдат популяризирани и широко използвани и точно това е ролята на мултипликаторите и съмишлениците на сдружението.
Участниците в симпозиума бяха разделени на случаен принцип на 6 работни групи, които в продължение на един час разгледаха шест аспекта на заложената в проекта тематика, а именно:
• Разчупване на табуто – Комптентност по въпросите на порнографията
• Професионална интервенция / превенция, знания и ценности
• Институционален дебат / импулси за публичен дискурс
• Разчупване на табуто – „Какво мога да направя аз?“
• Наказателни действия / Правна информация
• Защита на младежите / Младежки политики
Госпожа Спасова обобщи изводите от работата по групи.
Общо беше мнението, че такъв вид разговори и споделяне на опит е много полезно. И че материалите по проект „PODIGIKOM“ тепърва ще се разучат в подробности и ще се ползват в часовете и в индивидуалната работа с децата и учениците.
Всички представени училища и институции получиха като подарък настолната игра „Без табу“, създадена по проекта.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация