film izle

НАП – Плевен продава нива в село Вълчитрън

Сподели

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ :

на 22.05.2019г., от 10:00 на следния недвижим имот :

  • Земеделска земя, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – НИВА, шеста категория, площ 48 289 кв.м, находящ се с.ВЪЛЧИТРЪН, община ПОРДИМ, област ПЛЕВЕН -местност „МЕЧКАТОВЕЦ“

 Първоначална цена на групата- 45 000.00лв. /четиридесет и пет хиляди лева и 00 ст./

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 07.05.2019г. до 16.05.2019г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., по адреса на местонахождение на поземления имот – с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен , местност „МЕЧКАТОВЕЦ““

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

За контакти: телефон  (064) 898-368 , (064) 898-310– Йоана Мандолска,

ел. адрес y.mandolska@ro15.nra.bg

 

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация