film izle

Европейска седмица на общественото здраве в Плевен

Медицински университет – Плевен съвместно с община Плевен се включват в Европейската седмица на общественото здраве под мотото „За по-здрави общности“. Тя ще се проведе от 13 до 17 май 2019 г. по решение на Управителният съвет на Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA), взето на 11-та Европейска конференция по обществено здраве в Любляна (28.11-01.12.2018 г.). Инициативата е подкрепена от Световната здравна организация /СЗО/, Европейска комисия и всички неправителствени европейски организации в областта на общественото здраве.

Европейските страни се включват в мероприятието чрез своите национални асоциации по обществено здраве. Всяка инициатива се регистрира на сайта https://eupha.org/European_Public_Health_WEEK_2019.
Българската асоциация по обществено здраве (БАОЗ), създадена в Плевен, е пълноправен член на EUPHA и нея са включени 183 членове от факултетите по обществено здраве към медицинските университети (без София) и Националния център по обществено здраве и анализи. Председател на УС на БАОЗ е доц. д-р Гена Грънчарова, която ще представи целите и обхвата на мероприятието в радио-интервю за програма Хоризонт на 13 май.

Факултет „Обществено здраве“ и Факултет „Здравни грижи“ в МУ-Плевен имат 63 членове на EUPHA чрез БАОЗ. Във връзка с Европейската седмица на общественото здраве в МУ-Плевен съвместно с община Плевен, Студентския съвет и Асоциацията на студентите-медици в България – клон Плевен са планирани и регистрирани на сайта на EUPHA редица мероприятия:

  • Спортен празник под мотото „I like to move it, move it“ в спортния комплекс „Проф. Недко Кючуков“ – на 13 май
  • Среща-разговор на студенти-медици 2-ри курс с ученици от основно училище „Васил Левски“ по проблемите на здравословното хранене и профилактиката на затлъстяването – 13 май
  • Научно-практическа конференция „За по-добро здраве на местно ниво“ – съвместна инициатива на Община Плевен, Факултет „Обществено здраве“ и Българската асоциация по обществено здраве – 16 май
  • Вечер на етиката на общественото здраве с прожекция и обсъждане на филма „OUTBREAK – ЗАРАЗА” за студенти от всички специалности – 16 май
  • Кръгла маса „Психичното здраве на подрастващите“ с модератор д-р Александър Тодоров – 17 май
  • Участия на преподаватели от Факултет „Обществено здраве“ в предавания по темата на ТВ „Зетра“

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация