Изложба „55 години Плевен – Ростов на Дон” откриха в музея

Изложба „55 години Плевен – Ростов на Дон” откриха днес в Регионалния исторически музей. С нея се отбелязват 55 години от първия договор за дружба и сътрудничество между Плевен и Ростов на Дон и съдържа снимки, договори и подаръци, разменени по време на визитите. Във фотоизложба „Ростов днес“ са подредени кадри от съвременен Ростов.

Изложбата откри кметът на града Георг Спартански, който поздрави гостите от руските делегации на побратимените на Плевен градове на руски език. С усмивка той припомни, че е роден в годината на подписване на договора за сътрудничество между Плевен и Ростов на Дон и ги покани заедно за честването на 100-годишнината от приятелството между двата града.

Събитието е част от програмата за Празника на града. Преди това на площад „Възраждане“ имаше концерт на ростовския ансамбъл „Донско сияние”.

This slideshow requires JavaScript.

Плевен днес празнува! (галерия)

Половинвековното сътрудничество между Плевен и Ростов на Дон датира от 1963 г. То е естествен резултат от исторически създадените връзки между народите на България и Русия.
С приемането на първите документи – Постановление №508 на ИК на Областния съвет в Ростов на Дон от 12 ноември 1963 г. и решение на ИК на ОНС в Плевен от 27 декември 1963 г. се слага началото на действени икономически, политически и културни връзки между Плевенски окръг и Ростовска област.
В съвместно приет план са определени градовете и селата, предприятията, културните институти и учебни заведения, които ще си сътрудничат.
През 1973 г. ръководителите на Плевенски окръг и Ростовска област – Пенко Герганов и Иван А. Бондаренко подписват договор за насоките на дружбата и сътрудничеството, характеризиращи се с прилагането на съветския челен опит, внедряването на научни достижения, нова техника и технологии в производството.
Във времето дружеските връзки се разширяват и задълбочават, практически обхващат всички области от стопанския, обществен и културен живот. В тях се включват стотици хиляди хора, колективи и обществени организации.
Побратимяват се градовете Плевен и Ростов на Дон, Никопол и Шахти, Левски и Новочеркаск, Червен бряг и Таганрог, Д. Митрополия и Азов, Д. Дъбник и Волгодонск. През изминалите години 80 % от производствените, транспортните, строителните, търговските и др. предприятия, научните и културни институти, ТКЗС и АПК, учебни заведения, спортни, туристически и обществени организации в Плевенски окръг се побратимяват със сродни на тях в Ростовска област. Сключват се договори за сътрудничество, за съревнование, за взаимно изучаване и обменяне на производствен опит и знания, на принципно нови технологии.
В резултат на плодотворните отношения г. селското стопанство Плевенски окръг става център на комплексна механизация в страната.
В Съветските технически центрове на територията на окръга – за селскостопанска техника в гр. Левски (1976) и за пътнотранспортна в гр. Плевен (1977) ростовски специалисти обучават и повишават квалификацията на българските си колеги.
Резултатна е съвместната научноизследователска работа на плевенските научни институти с институтите в Ростовска област. Осъществява се взаимен обмен на научни постижения и внедряването им в производството.
Тясно сътрудничество се осъществява в областта на културата и образованието. Творчески връзки се развиват между писатели, художници, артисти, професионални и самодейни художествени колективи.
Едно от големите културни събития в града са редовно провежданите „Донски литературни дни“ в присъствието на ростовски писатели и поети.
Многобройни са взаимните гостувания и участия в културни мероприятия на творчески колективи – Северняшкият ансамбъл, ансамбъл „Дружба“, ансамбъл „Донски казаци“, самодейни състави.
Плевенският драматичен театър и театър „М. Горки“ в Ростов на Дон взаимно гастролират със свои постановки и осъществяват творчески срещи.
Художници от Плевен и Ростов на Дон обменят изложби, опит и знания по актуални проблеми на изобразителното изкуство. Съвместен колектив от тях под ръководството на н.х. Н. В. Овечкин сътворява панорамното платно на Панорама „Плевенска епопея 1877″.
Израз на дружбата са монумент „Дружба“ на площад „Плевен“ и символът на нашия град Параклис – Мавзолей „Св. Георги Победоносец“ в алеята на дружбата в Ростов на Дон.
Интензивни са и контактите в областта на образованието, музейното и библиотечно дело, спорта и туризма.
Подписаният на 4 февруари 1993 г. безсрочен договор за развитие на културните и икономически връзки, е нов етап в развитието на двустранните отношения между градовете Плевен и Ростов на Дон, основаващ се на принципите на равенството и взаимната изгода, на нормите на националното законодателство и международното право.

%d bloggers like this: