film izle

Какво не трябва да правим днес

Сподели

Днес в България гласуваме за членове на Европейския парламент.

На изборите е забранено:

  • Предварително раздаване на изборни книжа и материали.
  • Изнасянето на избирателните кутии, избирателните списъци и бюлетините извън изборното помещение.
  • Гласуването извън изборното помещение с изключение на случаите за гласуване с подвижна избирателна кутия.
  • Присъствието в кабината за гласуване на други лица освен избирателя с изключение на случаите, в които е разрешено гласуване с придружител.
  • Присъствието на други лица извън гласуващите в момента избиратели на разстояние по-малко от 3 метра от кабината за гласуване, когато в нея има избирател.
  • Заснемането на начина на гласуване, като се използват мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника. Глобата за това е 1000 лева.
  • Разгъването на бюлетината след попълването и преди пускането й в избирателната кутия по начин, който позволява да се види начинът на гласуване.
  • Влизането в изборното помещение с оръжие и/или предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.
  • Да се извършват действия пред и в изборното помещение, които накърняват добрите нрави и обществения ред.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация