Здравната каса и Регионалната фармацевтична колегия – Плевен в конструктивен диалог

На 3 юни 2019 г. по покана на директора на Регионалната здравноосигурителна каса (РЗОК) – Плевен доц. д-р Пенка Стефанова, оперативното ръководство на институцията беше домакин на среща с представители на Регионална фармацевтична колегия (РФК) – Плевен, в присъствието на председателя на УС на РФК – Плевен маг. фармацевт Любомир Панов. Това съобщиха от РЗОК – Плевен.

Предмет на дискусия между присъстващите бяха специфики на дейността в условията на сключените в началото на м. април 2019 г. „Договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК“ с аптеки. Бяха поставени въпроси, касаещи практическата дейност на аптеките – отчитане, допускани грешки, казуси свързани с подобряване на взаимодействието между каса и аптеки, упражняването на контрол. Обсъдени бяха и новостите, касаещи предстоящото преминаване към отчет с електронна фактура – специфика, проблеми и въпроси от технически характер.

Към момента РЗОК-Плевен има сключени 138 договора със 76 аптеки на територията на областта. От сключените договори 33 бр. са за отпускане на лекарства на ветерани от войните, 29 бр. са за отпускане на лекарства за военноинвалиди и военнопострадали.

Страните се споразумяха да работят и занапред в дух на конструктивизъм и диалог.

%d bloggers like this: