Обучение по Платформата за достъп до обществена информация се проведе в Плевен

В плевенския хотел „Балкан” днес беше проведена еднодневна работна среща за възможностите, които дава новата уеб базирана Платформа за достъп до обществена информация. Обучението е организирано от дирекция „Модернизация на администрацията” към Министерския съвет. В събитието взеха взеха участие представители на областните и общинските администрации от Плевен, Ловеч, Видин, Монтана, Враца, Габрово и Велико Търново.

Водещ лектор на семинара беше директорът на дирекция „Модернизация на администрацията” в МС Красимир Божанов. Той подчерта, че целта на обучението е да бъде поощрено по-широкото използване на новата платформа и запознаване с възможностите, които дава по Закона за достъп до обществена информация. По думите му обществената информация не е достояние и собственост единствено на администрацията, която я създава. Целта на платформата е всички запитвания, подадени чрез нея, да бъдат достъпни за всички. Много по-широк кръг от въпроси по този начин стават публични и за медии, и за граждани, а освен това се постига икономия за самата администрация.
Платформата съществува и сега и може да се ползва, въпреки че официално ще бъде отворена от 1 юли, когато ще приключат всички обучителни семинари в страната.
Гражданите ще имат възможност занапред да получават информация и по досегашния начин – с подаване на заявление по Закона за достъп до обществена информация, но чрез платформата се приема, че по-бързо и по-лесно ще получават цялата информация, която ги интересува.
Красимир Божанов призна, че подобни работни срещи са много ценни, защото така се обръща внимание на редица детайли, които могат да представляват проблем, и това дава възможност платформата непрекъснато да се подобрява. Така ще се усъвършенстват функционалностите и продуктът ще стане по-съвършен.

%d bloggers like this: