Информационна среща „Промяната е в нашите ръце” се проведе в Плевен

Информационната среща „Промяната е в нашите ръце” за новите възможности в подкрепа на политиките в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалната икономика е организирана от Министерството на труда и социалната политика. В зала „Плевен” на областната управа специален гост беше зам.-министърът на МТСП Султанка Петрова, която представи информационен проект за новия закон за предприятия по социалната и солидарна икономика, както и приетата преди два месеца от Министерския съвет национална стратегия за активен живот на възрастните хора. По думите й идеята е да бъдат посетени почти всички областни градове, но и някои от по-малките населени места, защото предприятията по новия закон дават възможност да се намалят неравенствата и хората да бъдат включени в пазара на труда. В закона са включени почти всички уязвими групи на българското общество.

„Тук трябва да посочим младежи до 29 години, също хора, които отглеждат деца с увреждания, хора с увреждания, хора, които са претърпели наказания, наркозависими, зависими от алкохол. Другото, което е особено важно – даваме възможност за развитие на социалната и солидарна икономика на местно ниво. И затова е тази информационна кампания, защото регионалните различия са много големи, дисбалансът също е много голям и за нас ще бъде много важно да мотивираме местната власт да започне да развива тази политика.”

Петрова изтъкна, че в Европа тези практики са много развити, защото над 14,5 милиона души вече работят в социалната и солидарна икономика. Тя призова хората, които имат предприемачески дух, да бъдат мотивирани да започнат да развиват социалната и солидарна икономика на местно ниво.

Зам.-министър Петрова подчерта, че се дава възможност на местната власт да сключва договори и да предоставя помещения за ползване на хора, които искат да развиват такава дейност.

Законът за предприятията от социалната и солидарна икономика се създава за първи път в България по нова политика. Вече е готов правилникът за неговото прилагане, в който има методика, по която ще се определя социално добавената стойност. Има и сертификатна марка за социалните предприятия, за да може всеки, който купува определен продукт или услуга, да знае, че той допринася за развитието на социалната и солидарна икономика.

Султанка Петрова добави, че за съжаление координацията и комуникацията между министерствата и местната власт все още не са на необходимото ниво. Затова са необходими такива информационни срещи – да се разяснят какви нови възможности дава Законът за солидарната и социална икономика, възможности за квалификация и преквалификация и реалното намиране на работа.

Към момента в България са регистрирани 4 800 социални предприятия, но за съжаление 30 процента от тях все още не са покрили всички изисквания за определението „социални”.

По повод националната стратегия за активен живот на възрастните хора най-иновативното според зам.-министър Петрова е въвеждането за първи път на индекс за активен живот на възрастните хора у нас. Този индекс дава възможност за въвеждането на мониторинг, контрол и проследяване качеството на активния живот на възрастния човек.

%d bloggers like this: