Поредното политическо безумие – 1 000 лв. курс за шофьори

Според Института за пътна безопасност решението в този си вид потвърждава диагнозата „Алчност, безотговорност, некомпетентност“ на транспортната ни система

Снимка: Архив

Цената на шофьорските курсове може да надмине 1000 лв., след като вчера работната група в Министерството на образованието и науката прие предложението на Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата часовете за кормуване да се увеличат от 31 на 42. Това автоматично ще вдигне цената на курсовете, от бизнеса предупреждават, че ще тя ще скочи с около 250 – 300 лева.

Последната дума ще има министърът на образованието Красимир Вълчев, който трябва да издаде наредба, за да влезе в сила предложената от работната група промяна.

Представителите на Института за пътна безопасност (ИПБ) са били против, напуснали са заседанието на работната група и не са участвали в гласуването.

Според ИПБ, само две седмици след като Институтът постави диагнозата „Алчност, безотговорност, некомпетентност“ на транспортната ни система, българските политици потвърдиха диагнозата. Експертите на ИПБ изразяват категоричната си позиция в писмо, изпратено до медиите, в което коментират поредното безумно решение на фона на наболелия проблем с безопасността по пътищата в България и се обръщат към премиера.

Няколко месеца преди изборите политиците отново решиха да сурвакат народа си. 

Работна група, начело с Държавната агенция за пътна безопасност, Министерство на транспорта и Министерство на образованието и науката взе поредното безумно решение да вдигне цената на шофьорските курсове на повече от 1000 лева. Решението да се увеличат практическите часове за обучение на кандидат-шофьорите, без промяна на методиката за обучение, без промяна на корупционната среда, без промяна на изискванията към учебните центрове показва безсилието на политическата класа да реши един от най-тежките проблеми на нашето общество. Алчността и безотговорността на нашите политици винаги водят до решения, в които накрая народът плаща цената. В случая цената е нашият живот. Всеки път, когато настъпи криза в управлението на пътната безопасност, се повишават глобите, наказанията, сега и цената на шофьорските курсове, но резултатът на всички ни е известен.

Обръщаме се към може би единствения политик в България, който все още не е загубил политическия си инстинкт и държавническа реакция.

Уважаеми господин Премиер,

Много скоро ще ви се наложи да се разделяте отново с некомпетентни ръководители и да обяснявате защо в сферата на пътната безопасност се вършат безумия от Ваше име и за ваша сметка, струващи живота ни.

Без анализ, без широк обществен дебат, без аргументи Вашите политически представители взеха решение, за което цената ще платим ние, гражданите на България.  

Публикуваме целия текст (без редакторска намеса) на становището на ИПБ за работната среща.

Становище

Относно: проведена среща на работна група в МОН на 10.07.2019 г. и предложените за обсъждане промени в нормативната уредба, касаещи обучението на водачи на МПС

Основният проблем при обучението на водачите на МПС е в качеството. Предложението, което се прави от работната група, е за увеличаване на практическите часове, без промяна в изискванията към учебните центрове.

Предлага се увеличение на практическите часове на 42 ч., но не и на часовете за теория. Сметката показва, че нормалната стойност на курса трябва да нарасне над 1000 лв., тъй като стойността на един мото час е между 20-25 лв. Общественото мнение, което е формирано към настоящия момент главно чрез медиите е, че проблемът е в обучението на водачите. Ако приемем, че това е така то проблемът е в изпита, а не в обучението, защото именно изпитът е онзи, които казва дали едно лице годно или не да получи СУМПС.  Именно във фазата на изпитването се отсява тези, които са се научили от онези, които не са се научили и тези, които са годни да бъдат правоспособни от онези, които не са. От тази гледна точка може да се направи изводът, че проблемът е в изпита, защото именно чрез него се определя кой може да управлява ППС и кой не. Разбира се, работната група това не ги интересува. Важното е да повишим цената на курса и да решим икономическите проблеми на учебните центрове.

В Директива 2006/126 ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства, неслучайно не се разглежда форматът и методът на обучение, а тя регламентира какво трябва да бъде проверено именно по време на изпита за получаване на СУМПС. Следва да се повдигне въпросът защо цитираната работна група се занимава с обучение, като очевидно е, че проблемът е в изпита, а не в обучението.

Институтът за пътна безопасност счита, че трябва да се направят следните неща:

1. Да се допусне по-либерализирано обучение. Защо да има ограничение в часовете за обучение? Защо трябва да има конкретен брой часове? Защо не се допуска часовете да са не по-малко от n часа, а се допуска да са максимално n часа? Не би ли следвало да се сложи долна граница, а не горна?

2. Трябва да се даде възможност на инструкторите да могат да обучават съобразно индивидуалните възприятия и възможности на отделния човек. Следва да се спазват основните принципи, залегнали в основите на педагогиката, андрагогиката и герагогиката и не е приемливо те да се пренебрегват за сметка на личните интереси на конкретни членове на работната група. Защо се отрича и забранява възможността да въвеждане на индивидуален подход към всеки курсист?

3. Каквото и решение да се вземе от работната група, то би следвало да се подложи отново на обществено обсъждане, тъй като легитимността й от гледна точка на представители на заинтересованите в обществото страни е под въпрос. Предложените промени и влиянието, които те ще окажат върху пътната безопаснос,т следва да бъдат подкрепени от бранша и от всички ангажирани с пътната безопасност в България. Следва да се вземе предвид, че в България фирмите, които имат право да обучават водачи на МПС са над 800 и те са представени от поне още пет браншови организации, които не фигурират в състава на работната група. Ако изобщо може да се допусне пряко заинтересованите от промените, които винаги ще лобират в полза на увеличаването на личната си печалба, а не в полза на пътната безопасност да присъстват в състава на подобни работни групи.

4. По време на работната среща от представител на ИААА се изказа твърдението, че ще се проверяват уменията и реакциите на водачите чрез видеоклипове при различни условия. Следва да се прави разлика между теоретичен изпит и практически. По време на теоретичния изпит се проверяват знания, а по време на практическия се проверяват знания и умения. В тази връзка няма как да се проверяват умения и поведение чрез теоретичен изпит. Силно притеснително е това, че ако представителите на държавата не правят разлика между двете категории, това повдига и въпрос за тяхната компетенция.

Министерство на образованието в лицето на министъра следва да отговори на въпроса дали в действителност подкрепя решенията, свързани с обучението на българските водачи да бъдат оставени в ръцете на хора, които имат пряк интерес от това да увеличат личната си печалба и в тази връзка те са поканени като експерти към работната група?