film izle

35 години ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев“: Изкуството има свой живот…

На 12.07.2019 г. се навършват 35 години от откриването на Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“ в Плевен. Впечатляващата сграда в центъра на града, известна като турско-римската баня, приютява шедьоври на световното изкуство от колекцията на акад. Светлин Русев.

Сградата е построена през 1905 г. в чуждата за нашия народ мавританска архитектура от един от най-изтъкнатите български архитекти – Никола Лазаров.

През 1984 г. арх. Г. Кочков в колектив с арх. Т. Радулов проектира преустройството на бившата градска баня, която е архитектурен паметник на културата с национално значение, за музей на изобразителното изкуство.

Акад. Светлин Русев (14 юни 1933 – 26 май 2018)

Тогава акад. Светлин Русев подари на родния си град Плевен 322 произведения на изкуството – живопис и скулптура от личната си колекция. През 1999 г. Светлин Русев дари още 82 броя графични произведения – български възрожденски щампи, съвременни български майстори на рисунката и графиката и европейски майстори от XVIII, XIX и XX век.

Дарението е отворена система и днес то наброява над 400 творби: образци на българското изкуство от Възраждането до днес, представящи етапите му на развитие в лицето на емблематични имена на автори. Зрителят се среща и с работи на френски, румънски, руски, кубински, мексикански майстори, с индийска християнска пластика и африкански ритуални фигури и маски. 

По повод годишнината Ви предлагаме извадка от думите на акад. Светлин Русев по повод Дарението в Плевен.

„Произведенията тук са част от една колекция, която ако трябва да отговоря на някои въпроси, никак не ми е безразлично къде ще бъде – при мен или някъде другаде. Но възможността, която предоставя родния ми град Плевен да подредя колекцията си така, че да може да звучи в своята относителна цялост, смятам, че не ме лишава от нея. Напротив – фактът, че мога да я споделя с повече хора, я прави повече моя, по-голяма и съдържателна. Всъщност с течение на времето разбираме, че истинската собственост се оказва не тази, която имаме при себе си, а тази, която носим в себе си. И ако могат повече хора да преживеят болката, радостта и страданието, с които са създавани тези произведения, може би тази „тиха лудост”, с която колекционерите събират „съкровищата” си и художниците създават произведенията си, ще има своя истински човешки, творчески и социален смисъл.

Човекът е изживял и живее с много частнособственически илюзии, но духовните дела по самата си същност не могат да бъдат притежание. Възвисяващата истина и сила на изкуството е извън предметното и вещественото – тя не може да бъде собственост никому – тя се постига нравствено, естетически и граждански.

Изкуството има свой живот и свое движение в духовната си реализация. И може би една възможна негова степен е и личната колекция. На високите нива – там, където живее духовното начало на изкуството – няма лична, обществена и държавна собственост. Животът на картината е неподвластен на подобни рамки. Негов дом е човешката душа. Искрено ще се радвам, ако това, което съм успял да събера и съхраня като изкуство, бъде обичано и пазено с онази любов и отговорност, с която неговите създатели са го носели и изграждали като послание към хората.”

Светлин Русев, 6 юни 1984 г.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация