ИПБ: Никъде в Европа няма повече от 30 задължителни учебни часа по кормуване

Институтът за пътна безопасност направи проучване в Европейския съюз относно броя на минималните задължителни часове за практическо обучение на кандидат-шофьорите, информират от ИПБ. Категорично се установи, че в нито една европейска страна няма повече от 30 учебни часа минимално обучение по кормуване.

Спекулациите в България относно необходимостта от повишаване на минималните часове за кормуване от 31 на 42 часа целят единствено повишаване на цената на шофьорските курсове, без да се гарантира качеството им. И в момента не е забранено да се вземат допълнителни часове за обучение ако това се налага.

Поредното политическо безумие – 1 000 лв. курс за шофьори

Учудващо е поведението на политически отговорните лица да подкрепят браншово предложение, насочено срещу българското общество, целящо единствено да аргументира повишаване на цената на обучението. До този момент не е предоставен анализ на европейския опит от страна на отговорните институции. Също така се пренебрегва фактът, че около 80% от курсистите си взимат практическия изпит от първия път. Ако обучението не е качествено, тогава трябва да променим изискванията при изпита и корупционната среда и едва тогава да се проведе дискусия дали е необходимо увеличаване на минималните практически часове за кормуване.

От ИПБ предоставят информация за броя минимални учебни часове по теория и практика в различни страни.

Държава / Брой часове теория / Брой часове практика (кормуване)

  • Германия / 14 двойни часа по 90 минути / Минимум 12 часа по 45 минути с включено градско, нощно и каране на магистрала
  • Франция / Няма задължителни часове / Минимум 20 часа, с препоръка за 40 часа.
  • Испания / Няма задължителни часове / Според всеки конкретен случай. Заплаща се на блокове часове – 10, 15, 20 или 30
  • Унгария / Минимум 28 часа теория / 29 часа минимум кормуване с включени часове за градско, нощно и каране на магистрала, минимум 580 км
  • Австрия / 2 седмици теория / Практика в две части: първата част – 12 часа задължителни след 6 часа първа помощ. През втората част трябва да се изкарат още 3 курса: шофьорски курс от 2 по 50 минути; 1 ден обучение с психолог; шофьорски курс от 2 часа по 50 минути
  • Италия / Няма определен брой часове / Според всеки отделен случай, но не по-малко от 6 учебни часа по 60 мин.
  • Великобритания / Няма задължителни часове / Няма минимум часове, според случая, но поне 20.
  • САЩ / 24 часа теория / 24 часа кормуване
%d bloggers like this: