film izle

До 30 юли продължава ранната регистрация за ХI Европейски конгрес по роботизирана хирургия с домакин МУ – Плевен

Европейският годишен конгрес по роботизирана гинекологична хирургия (11th Annual Meeting of Society of European Robotic Gynaecological Surgery (SERGS) ще се проведе от 26 до 28 септември 2019 г. в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ под мотото Beyond Borders („Отвъд границите“). Заложеното послание на форума е заедно да „прескочим границите“ на стандартното мислене, на класическата медицина и конвенционалната хирургия.

Събитието се организира под егидата на Медицински университет – Плевен (МУ – Плевен) и Българската асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия (БАМИГХ). Проф. Славчо Томов, ректор на МУ – Плевен, член за втори мандат на Съвета на Европейската асоциация по роботизирана гинекологична хирургия SERGS, е председател на научния комитет на форума. Проф. Григор Горчев, почетен ректор на МУ – Плевен, е президент на конгреса в България. Форумът ще привлече в нашата страна цяла плеяда от най-изтъкнатите хирурзи от САЩ и Европа в сферата на минимално инвазивната и робот-асистираната хирургия, които ще изнесат пленарни доклади, споделяйки своя опит и визия за развитието на новите технологии и роботиката. Очаква се в конгреса да вземат участие над 300 специалисти от цял свят, както и много български лекари и студенти по медицина. За първи път в европейския форум по роботика ще участва т. нар. Световен отбор (SLS World Team) от топ хирурзи на Световната лапароскопска асоциация със специална интерактивна сесия „Хирургически изненади“ в научната програма (https://sofia.sergs.org/scientific-programme/). Преди конгреса те ще посетят Медицински университет – Плевен за провеждане на предконгресен обучителен курс на 24 и 25 септември 2019 г.

Пленарни лекции на европейския форум по роботика в София ще изнесат водещи хирурзи от САЩ и Европа, като Camran Nezhat (USA), Pedro Ramirez (USA), Robert Holloway (USA), Richard Satava (USA), Jan Persson (Sweden), Angelo Maggioni (Italy), Rainer Kimmig (Germany) и др. Научният форум ще предостави на българската академична и студентска общности невероятната възможност да се запознаят с най-новите тенденции в оперативното лечение на злокачествените и доброкачествените гинекологични тумори, ендометриозата и заболяванията на женската полова система. Специално внимание е отделено на бъдещите тенденции в развитието на роботизираната хирургия.

Специално за българските студенти, специализанти и лекари-специалисти организационният комитет е предвидил преференциални такси за регистрация: https://sofia.sergs.org/registration/

  • Ранна регистрация до 30 юли 2019 – 150 € специалист; 50 € стажант и медицинска сестра
  • Регистрация до 20 септември 2019 – 200 € специалист; 70 € стажант и медицинска сестра
  • Регистрация на място – 250 € специалист; 100 € стажант и медицинска сестра

По време на ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия в София в периода 26-28 септември 2019 г. Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) ще реализира специална демонстрация на 3D обучение чрез излъчване на 3D Хирургия на живо. Демонстрацията ще се реализира с обучителна цел по европейски проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия в София паралелно ще бъдат представени две операции на живо, излъчвани в 3D формат. Едната ще бъде робот-асистирана операция, която ще извърши екипът на проф. д-р Григор Горчев, а втората – фокусирана ултразвукова хирургия на живо чрез прилагане на ХАЙФУ технологията от екипа на доц. д-р Добромир Димитров.

Цялата информация за конгреса можете да намерите на сайта на SERGS: https://sofia.sergs.org/

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация