film izle

Обявяват нова процедура за отдаване под наем на Летния театър в Плевен

Договорът за наем ще бъде за 5 години при първоначална месечна цена от 550 лв. без ДДС

Снимка: Архив

Да бъде обявена нова процедура за отдаване под наем на Летния театър в парк „Кайлъка“, реши Общинският съвет на Плевен.

Конкурс с тайно наддаване ще определи новия наемател. Решението на Общински съвет – Плевен, е във връзка с изтичане срока на договора за стопанисването на имота. В конкурса ще могат да участват физически или юридически лица, учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство като търговци или регистрирани по друг закон с право да извършват стопанска дейност, както и чуждестранни лица със седалище или гражданство от държава – членка на Европейския съюз. Кандидатите трябва да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация съобразно съответното законодателство, да нямат задължения и да не са неизправна страна по договори, сключени с Община Плевен.

Летният театър е публична общинска собственост. Той е със застроена площ 1938.00 кв. м, като включва гримьорна на два етажа с площ 128.00 кв. м, сладкарница с площ 70.00 кв. м и кинокабина с площ 42.00 кв. м. Първоначалната наемна цена ще е 550 лв. без ДДС, срокът на договора ще е за пет години. Задължение на новите стопани е да запазят предназначението на имота, да го поддържат и подобряват, както и да го предоставят безвъзмездно на Община Плевен пет пъти годишно за провеждане на мероприятия.Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация