film izle

Днес изтича срокът за доброволно клане на домашни прасета в Северна България

На основание писмо от Министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева от 29.07.2019 г. относно мерки за ограничаване разпространението на Африканска чума по свинете областният управител Мирослав Петров издаде Заповед № РД-09-112/30.07.2019 г.

С нея се изисква да бъде определена 20-километрова зона около индустриалните свинеферми на територията на област Плевен, в която да се преустанови отглеждането на прасета в обекти тип „заден двор”. Срокът на мярката за доброволно клане на животните изтича на 31.07.2019 г. След тази дата ще се пристъпи към умъртвяването им от компетентните органи – Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ – Плевен, регламентира Заповедта. Собствениците на свине от обекти тип „заден двор” се информират, че добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути при 70 градуса по Целзий, достигнати във вътрешността на месото. Изсушаването, опушването, осоляването, охлаждането и замразяването на месото не са приложими начини за запазването му предвид факта, че вирусът на АЧС е изключително устойчив на тези обработки, гласи още Заповедта.

Контрол по изпълнение на Заповедта ще осъществява лично областният управител Мирослав Петров. Тя е изпратена за сведение и изпълнение на кметовете на общини на територията на област Плевен и компетентните органи – ОДБХ – Плевен, и ОД на МВР – Плевен.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация