film izle

МУ – Плевен удължава срока за запълване на незаети места в бакалавърските специалности

Медицински университет – Плевен удължава срока за прием на заявления за запълване на незаети места в специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. На основание чл. 22, ал.4 от Правилника за прием на студенти в МУ – Плевен за учебната 2019/2020 г., предвид изтеклите срокове за записване и наличието на незаети места в посочените специалности, се обявява прием на заявления до попълване на свободните места.
Заявленията се подават на адрес: bakalavri@mu-pleven.bg по образец, публикуван на сайта на университета от:

  • Кандидати, положили успешно приемните изпити в МУ – Плевен и участвали в класирането, но неприети в рамките на определения брой по чл.68 от ЗВО и Решение на МС № 241/25.04.2019 г. или незаписали се в срок;
  • Кандидати в МУ-Плевен, неприети до момента с оценка от приемен изпит, и непосочили при подаване на заявленията от редовната сесия участие с оценка от втори държавен зрелостен изпит;
  • Кандидати, представили служебна бележка за успешно положен изпит по биология за бакалавърски специалности в други университети в Р България;
  • Кандидати, успешно положили втори държавен зрелостен изпит, които до момента не са кандидатствали в МУ – Плевен.

Кандидатите, които желаят да депозират заявления с оценки от изпити, положени в други университети, или допълнително пожелали да участват с оценка от ДЗИ, заплащат такса 30 лв. за административно обслужване.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация