film izle

Стопаните, заклали прасета, подписват документация за отпускане на 300 лв. за дезинфекция

Сподели
Етикети

Към спазване на посочените срокове във връзка с подаване на необходимата документация, на база на която ще бъдат отпускани по 300 лева на стопаните, доброволно заклали прасетата си и попадащи в 20-километровите зони, призова заместник-областният управител Татяна Божинова – председател на областната епизоотична комисия. Средствата са за дезинфекция на двора и ще бъдат отпускани след 26 август. За тази цел кметовете или кметските наместници следва да изготвят списъци на стопаните от съответното населено място, отглеждали до 5 прасета за лични нужди и които са заклали животните принудително с оглед мерките за справяне с болестта АЧС. Списъците трябва да се предоставят  в Областната епизоотична комисия (ОЕК) и да бъдат  заверени от областния управител и от официалния лекар, с подпис и печат Стопаните подават заявления по образец, с които декларират , че са извършили доброволно клане,  почистване и дезинфекция на двора с  посочване на наименование и количество на закупения/ите дезинфектант/и и консумативи.

По данни на директора на ОДБХ – Плевен д-р Иван Йорданов към днешна дата на територията на област Плевен в продължение на 27 дни няма регистрирани нови огнища на заболяването Африканска чума по свинете. „Анализът на данните, свързани с епизоотичната обстановка в областта, показва устойчива тенденция на прекратяване разпространението на заболяването както при домашните, така и при дивите свине”, подчерта д-р Йорданов. Той информира комисията, че в момента приключват проверките за изпълнение на издадените предписания за доброволно клане на прасета от личните стопанства в определените 20 километрови зони около двата промишлени свинекомплекса. Констатирани са единични случаи на неизпълнение в село Малчика, общ. Левски, което е наложило евтаназирането и съответно загробването на общо 13 броя домашни прасета.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация