film izle

ЦИК излезе с решение за състава на общинската избирателна комисия в Плевен

ОИК встъпва в правомощията си на 7 септември

Със свое решение № 654-МИ от 22.08.2019 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) се произнесе за назначаването на Общинска избирателна комисия в община Плевен за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК, налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Плевен. Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия с решението си назначава Общинска избирателна комисия в община Плевен в състав от 15 членове, както следва:

  • Председател – Ярослав Димитров;
  • Заместник-председатели – Айгюл Хасанова и Николинка Добрева;
  • Секретар – Пламен Иванов;
  • Членове – Анатолий Манолов, Евгения Станева, Евгения Миланова, Красимир Данков, Юлия Петровска, Теодора Митева, Илияна Нинова, Владислав Найденов, Василка Митева, Диян Свраков, Петър Жеков.

Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.

Със Заповед на Кмета на Община Плевен Георг Спартански ОИК ще работи в  Конферентната зала на Община Плевен на ул. „Д. Константинов” 23б. Заповедта се отнася за времето от 07 септември 2019 г. до 7 дни включително след обявяване на резултатите от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. – I тур, или за II тур (ако се провежда такъв).

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация