film izle

Образованието на 21 век през погледа на „дигиталните деца“ ще обсъждат в Плевен

Целта на кръглата маса е да се обсъдят алтернативните начини и методи на преподаване

Кръгла маса на тема: „Образованието на 21 век през погледа на „дигиталните деца“. Алтернативни методи на преподаване и организация на извънкласния образователен процес“ ще се проведе в Плевен на 11 септември. Събитието ще започне в 10,30 часа в сградата на „Сугестопедия център за работа с деца от 7 до 14 години“ в Плевен (ул. „Гренадирска“ №4, ет. 3).

Поканени са всички заинтересовани страни – родители, преподаватели, представители на местни и държавни органи, съпричастни към образованието; академична общност, неправителствени организации и др.

Целта на кръглата маса е да се обсъдят алтернативните начини и методи на преподаване, както и да бъдат изведени добри иновативни практики, които да достигнат до по-широк кръг от потребители. Ще бъде разгледана необходимостта от промяна на текущата образователна система в страната чрез създаване на подкрепящи я инструменти и обучения с оглед намаляване на младежката безработица, агресията в училище, емиграцията и функционалната грамотност на населението. В дългосрочен план това ще доведе до едно приобщаващо общество и по-щастлива нация. Хора, които имат по-висок коефициент на вътрешна мотивация, респективно до по-високо качество на труда и по-стабилна икономика.

Особено внимание ще бъде обърнато на прилагането на STEAM обучението. Въпреки че концепцията за STEM обучение не е нова, през последните години получава все по-голямо внимание от специалистите в образованието, които търсят ефективен и разбираем начин да общуват с учениците и да ангажират вниманието им.
STEM е учебен план, базиран на идеята за образование в четири специфични области – наука (Science), технологии (Technology), инженерство (Engineering) и математика (Mathematics) – чрез приложни и интердисциплинарни методи.
Целта на STEM обучението е да интегрира тези области в обща учебна програма с реални приложения извън класната стая, а не както досега да създава четири отделни, абстрактни учебни предмета. Това позволява на децата да разберат връзката между изучаваните дисциплини и да не се чудят “това, което учим, ще ни потрябва ли някога”.
Основните принципи на STEM обучението са, че децата са насърчавани да споделят идеите си, да участват в групови проекти и да прилагат вече наученото. Част от метода “обучение чрез правене” и “учене чрез забавление”, тези принципи (съобразени със съответната възраст) гарантират не просто заучаване на дефиниции, формули и понятия, а истинско усвояване на нови знания и умения.
Защо ни е необходимо STEM обучение?
През последните 20 години образованието в сферата на природните науки и математиката привлича все по-сериозно внимание от всички страни – родители, учители, специалисти в образованието и политици, както в Европа, така и по света. Това внимание има две основни цели – да образова децата и младежите (и дори възрастните) по отношение на принципите на рационализма и научното мислене и далеч по-важната: да събуди интерес у учениците към науката и технологиите. С надеждата, че в следващите етапи на образованието си ще се насочат към професии, свързани с тези област или научни изследвания.
Всичко това е свързано с подготовката на младежите за така наречените “професии на бъдещето”. Навлизането на високите технологии в ежедневието ни променя света, който познаваме. Това включва и пазара на труда – всеки ден се появяват все нови и нови професии, свързани с наука, математика, инженерство и технологии. Само преди 30 години информационните технологии бяха екзотична специалност за странни птици, а днес програмирането е най-важният чужд език, който едно дете може да научи.

Светът, в който растат днешните деца (наричани дигитални деца, digital natives, поколението Z), има нужда от професионалисти, които разбират от компютърен код, роботика, биотехнологии, астрономия. Затова е необходимо още в най-ранна възраст учениците да открият магията на науката и технологиите – задача, която в „Сугестопедия център за работа с деца“ взимат присърце. Стремят се да запалят искрата на този интерес, която да превърне днешните деца в утрешните лидери, изобретатели и учени.
В „Сугестопедия център за работа с деца“ се провеждат демонстрации, които имат за цел да представят по интересен и забавен начин различни аспекти на физиката, химията, математиката, информатиката и да разширят знанията, придобити от интерактивните експонати в центъра.
Преминаването от STEM към STEAM, като се добави „А“ (от английски Arts, изкуства), може да помогне да се превърнат класни стаи в творческа учебна среда.
Учениците трябва да научат нови начини за подхождане към проблемите, да придобият умения и да създават и използват инструменти по иновативни начини. Образование, което изолира учениците от реалните проблеми, не може вече да е норма. Гъвкавостта и вариацията трябва да бъдат целта на образованието – да са подготвени младите хора да прилагат инструменти креативно, във виртуална и реална общност с другите, отвъд старите дисциплинарни граници. Този интегративен подход към STEAM бързо се разпространява по целия свят.

Презентиращи организации:

 1. „Институт по Роботика“ към БАН;
 2. „Scientix – Общността за научно образование в Европа“;
 3. Учебен портал „Уча.се“;
 4. СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен;
 5. Робоакадемия „RoboticsLab Pleven Academy“;
 6. Антон Каро – автор на поредица книги, посветени на сугестопедичната методика, представляващи кратко практическо ръководство по сугестопедия;
 7. „Сугестопедия Център за работа с деца от 07 до 14 год.“, гр. Плевен.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО на 11.09.2019 г.

10,30 – 10,40 ч. – Откриване на събитието от представители на МТСП, Кмет на Община Плевен, Началник на РУО, гр. Плевен.

Теоретичен панел:

 • 10.40-10.50 ч. – „Иновативно образование чрез роботика и дигитализация“ – Институт по Роботика към БАН;
 • 10.50-11.00 ч. – „СТЕАМ – обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката и прилагането му в извънкласното образование“ – Паолина Георгиева, Ръководител на „Сугестопедия Център за работа с деца от 07 до 14 год.“, гр. Плевен.
 • 11.00-11.10 ч. – „Европейско сътрудничество в областта на STEM“ – Иво Джокин, посланник на „Scientix – Общността за научно образование в Европа“;
 • 11.10-11.20 ч. – „Уча.се – уроците на разбираем и интересен език“ – Учебен портал „Уча.се“;
 • 11.20-11,30 ч. – „Работа с електронно базираната образователна платформа mozaBook – главен учител Диана Йончева, СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен;
 • 11.30-11.40 ч. – „Сугестопедията, като иновативен метод за преподаване“ – Антон Каро;
 • 11.40-11.50 ч. – „Приложение на комплектите LEGO Mindstorms в образователния процес“ – Теодор Николов, Ръководител на RoboticsLab Pleven Academy.
 • 11.50-12.00 ч. – Дискусии. Изготвяне на Споразумение за прилагане на СТЕАМ базирано обучение на територията на област Плевен.

Практически панел: 12.00 – 13.00 ч.

 • Представяне на книгите от поредицата „Сугестопедия“ – Антон Каро;
 • Демонстрация на Lego роботи и 3D принтер – RoboticsLab Pleven Academy;
 • Демонстрация на различни видове роботи – Институт по Роботика към БАН;
 • Ефективно използване на учебен портал „Уча.се“;
 • Демонстрация на научни експерименти за деца – „Сугестопедия Център за работа с деца от 07 до 14 год.“;
 • Ефективно използване на портал „Scientix – Общността за научно образование в Европа“;
 • „За отлично начало на учебната година“ – Office 1, гр. Плевен.

На събитието ще бъде представена поредицата от книги, посветени на сугестопедичната методика, за да може всеки човек, независимо дали от позицията на родител или учител, да се научи да общува с децата и възрастните пълноценно, с вяра в способностите им, без да затвърждава в тях антисугестивната норма, че “училището е мъчилище”, като са включени и исторически бележки и етапи от развитието на методиката в България и чужбина.
Сугестивният подход в обучението и възпитанието е съобразен с човешката психология, с устройството и функционирането на човешкия мозък. При сугестивния подход не се прилага насилие, каквото съпътства почти всички останали методи на обучение. Насилието поражда агресия, дидактогения, търсене на също такива насилствени начини за решаване на проблемите в живота. Методът на д-р Лозанов спомага за изграждането на личности, които вярват в собствените си възможности и в тези на хората, с които влизат във всекидневен контакт, както и дава кураж да изживеем живота си щастливо и достойно.

За автора:

Д-р Антон Хуан Хорхе Каро е асистент по физиология в Югозападния университет и преподавател-сугестопед по испански и английски език. Дисертацията е реализирана като част от международен проект по шестата рамкова програма на ЕС за мобилност на млади изследователи Мария Кюри. Експерименталната работа му отнема 3 години, през които той посещава десетина водещи европейски лаборатории в Италия, Германия, Франция, Австрия, Англия, а през останалото време работи в Братислава, Словакия. Обектът на изследване е структура в мозъка, която е отговорна за запаметяването и заучаването, наречена амонов рог, а чрез методите на работа се прави електрофизиологична характеристика на единични неврони, както и се изследват някои от молекулярните механизми, които стоят в основата на запаметяването и заучаването. Следва двугодишна специализация в Бордо, Франция, където работи по усъвършенстването на мултиелектроден CMOS биосензор, както и работи по създаването на изкуствен панкреас за хора, страдащи от диабет. Там той се запознава с метода на д-р Лозанов, а скоро след това наблюдава един експеримент с продължителност от 6 седмици, в резултат на който едно момиче с ниво на френски А2 чрез самоподготовка, спазвайки принципите на сугестопедията, успява да получи диплом за владеене на френски език ниво В2, без да е общувала с французи или средата да ѝ е помогнала значително в овладяването на френския език. Този експеримент провокира научния му интерес и през 2013 г. решава да се завърне в България, да се обучи за преподавател по чуждо-езиково обучение и да работи като сугестопедагог. От година работи като експерт в проект по „Еразъм“, чиято цел е да осигури методическа подкрепа на чуждестранни европейски центрове за квалификация и преквалификация, организиращи курсове и обучения за деца и възрастни.

Ще бъде направено дарение на поредицата от книги, издадени от автора, на Регионална библиотека „Христо Смирненски“, гр. Плевен.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация