film izle

105 училища и 76 детски градини отварят врати на 16 септември в област Плевен

Все още има свободни места за учители, ремонтът не е приключил в 8 училища

За учебната 2019/2020 година врати ще отворят 190 образователни институции в областта – 105 училища, 76 детски градини, 7 центъра за подкрепа на личностното развитие и 2 центъра за специално образователна подкрепа. Това съобщават от РУО – Плевен.

За тази учебна година 14 училища от област Плевен са одобрени за иновативни. Това е два пъти повече спрямо предходната учебна година. В списъка на иновативните училища са включени 2 начални училища, 5 основни, 1 средно, 2 профилирани гимназии и 4 професионални гимназии.

Всички образователни институции в областта са снабдени с необходимата задължителна документация за началото на учебната година.

Все още ремонтни дейности се извършват в 8 училища, като в повечето ще приключат до 14 септември. В две от училищата те ще продължат и след 15 септември. Това са СУ „Крум Попов“ в гр. Левски и една от базите на ОУ „Св. Климент Охридски“ в Плевен, в които дейностите са по ОП „Региони в растеж“. И в двете училища е създадена организация за нормалното откриване на учебната година и провеждане на учебните занятия.

В една от детските градини в областта ремонтните дейности ще продължат след 15 септември. Това е ДГ „Звездица“ в гр. Кнежа, в която се извършва основен ремонт на сградата. Създадена е организация за образователния процес в сроковете на ремонта.

За готовността на образователните институции за новата учебна година е изискана от РУО справка по определени индикатори – осигуреност с педагогически специалисти, получени разрешения от РЗИ, осигуреност за отоплителния сезон, проверка за обезопасеност на дворните площадки и учебната сграда.

По отношение на обезпечеността с педагогически кадри все още продължава избор на педагогически специалисти. Най-много места са обявени за учители по математика, физика, информационни технологии, учители по английски.

Две от училищата в региона все още не са получили разрешение от РЗИ. За тях предстоят повторни проверки до началото на учебната година.

Всички училища и детски градини са осигурени за отоплителния есенно-зимен сезон, с изключение на две училища: едно от община Плевен – за което се очаква отстраняване на проблем в топлообменника и едно от община Гулянци – за подмяна на парната инсталация по проект на Общината.

Проверки за обезопасеност на учебните сгради и дворните площадки са извършени от всички образователни институции на територията на областта.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация