film izle
12 септември 2019, 12:52 няма коментари

Покана за участие в информационни срещи със заинтересованите страни по ОПОС 2014-2020 г.

ПОКАНА
за участие в информационни срещи със заинтересованите страни на територията на МИГ БЕЛЕНЕ – НИКОПОЛ

Екипът на Местна инициативна група Белене – Никопол кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на информационни срещи в населените места съгласно приложения списък.

  • гр. Никопол: дата: 17.09.2019 г., 10:00 часа; място:  НЧ „Напредък 1871”, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6;
  • гр. Белене: дата: 18.09.2019 г., 10:00 часа, зала 16 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35.

Срещите се изпълняват с цел запознаване на заинтересованите страни от територията на МИГ Белене – Никопол с процедура за подбор на проектни предложения „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., включена в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Белене-Никопол.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

За връзка с екипа на МИГ Белене-Никопол:
тел. 0878548963, e-mail: migbn@abv.bg, web: http://mig-bn.eu/

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация