film izle
7 октомври 2019, 11:20 няма коментари

Покана за участие в информационни срещи със заинтересованите страни на територията на МИГ Белене – Никопол

Екипът на Местна инициативна група Белене – Никопол кани всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на информационни срещи в населените места съгласно приложеният списък.

  • с. Драгаш Войвода, община Никопол: дата: 21.10.20149 г., 10:30 часа; място: Пенсионерски клуб в сградата на Читалището;
  • гр. Никопол: дата: 21.10.2018 г., 14:30 часа; място: НЧ „Напредък 1871”, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6;
  • с. Деков, община Белене: дата: 22.10.2019 г., 10:30 часа, място в сградата на Читалище“Виделина 1897“, пл. „Възраждане “ № 5;
  • гр. Белене: дата: 22.10. 2019 г., час: 14:30 часа, място: зала 26 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35.

Срещите се изпълняват с цел запознаване на население от територията на МИГ Белене – Никопол с напредъка по изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от Общностите местно развитие – съгласно  споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г.,  сключено с Управляващите органи на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

ОЧАКВАМЕ ВИ!
За връзка с екипа на МИГ Белене-Никопол:
тел. 0878548963, e-mail: migbn@abv.bg, web: http://mig-bn.eu/

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация