Днес е Международен Ден за превенция от природните и стихийни бедствия

Природното бедствие е явление, неподлежащо на контрол от човека, което води до значителни човешки и/или материални загуби

На 8 октомври се отбелязва Световен ден за превенция на природните и стихийни бедствия. Типични примери за природни бедствия са вулканичните изригвания, земетресенията, наводненията, лавините, тропическите циклони.

Размерът на загубите обикновено зависи от подготвеността на хората и от способността им да реагират адекватно на бедствието. Това разбиране се изразява с популарната фраза, че „бедствията възникват, когато опасността се съчетае с уязвимост“.

Природно бедствие е всяко природно явление като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии. Характер на бедствие имат радиационното, химическото и бактериологичното заразяване, когато са причинени жертви и тежки материални щети на собствеността или са застрашени здравето и живота на населението.

Що е превенция на природно бедствие? Някой вероятно веднага ще каже, че природните бедствия се непредвидени и нашите действия или бездействия нямат никакво значение. Това, разбира се, далеч не е така. Винаги всичко зависи от подготвеността на хората и от способността им да реагират адекватно на бедствието и колкото са по-подготвени и по-адекватни са техните действия, толкова по-малък е размерът на щетите. Също така много човешки дейности могат да доведат до големи загуби, без да са природни бедствия, а в други случаи могат да задействат разрушителната сила на природата, като наводненията при скъсване на язовирна стена или горските пожари вследствие на умишлено или неумишлено поведение.
Затова не трябва да забравяме, че нашето поведение винаги има последици и също така, че информираността е изключително важна и понякога дори животоспасяваща. (източник: факти.бг)

В Армения 8 октомври е Ден на танкиста. Бурунди – Ден на Независимостта (1962). Китай, Хонг Конг – Ден на Административната област Хонг Конг (1997). Перу – Годишнина от битката при Ангамос. Руанда – Ден на Независимостта (1962). Сомалия – Ден на Основаването на Републиката (1960). Украйна – Ден на юриста. Хърватия – Ден на независимостта (от Югославия, 1991 г., официален празник).

%d bloggers like this: