film izle

Днес изтичат сроковете за вписване за гласуване по настоящ адрес и с подвижна избирателна кутия

Сподели
Етикети

Днес изтичат сроковете за вписване на избиратели в избирателните списъци по настоящ адрес и за заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия.

До 12.10.2019 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

До днес е възможно и вписване на избиратели в избирателния списък по настоящ адрес за предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден.
За вписване в избирателния списък по настоящ адрес избирателят попълва заявление по образец от изборните книжа, с което заявява желание да бъде вписан в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес при произвеждане на изборите на 27 октомври 2019 г.
Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 г.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация