film izle
17 октомври 2019, 11:26 няма коментари

Общински духов оркестър – Плевен обяви прослушване за саксофонист

Сподели
Етикети

Общински духов оркестър – Плевен, обявява прослушване за длъжността” Артист – оркестрант” /специалност –Баритонов саксофон/.
Дата, час и място на провеждането:
28 октомври 2019 г. – 14.00 ч. – зала ”Катя Попова”– пл. ”Възраждане” No 4
Репертоар: /1, 2 и 3 (по избор)/
1. Гама.
2. Етюд.
3. Пиеса.
4. Свирене ”a prima vista”.
Необходими документи:
1.Заявление за участие /свободен текст/.
2. Творческа автобиография.
3. Документ за завършено музикално образование /копие/.
Документите се подават в запечатан плик, с изписани:
Име: /собствено и фамилно/
Адрес: /актуален/
Срок за подаване – 25 октомври 2019 г. – Център за административно обслужване на граждани – пл. ”Възраждане” No 4 – Плевен.
Телефон за контакти – 0879 911 143

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация