film izle

Стартира нов проект на „Плевенски обществен фонд „Читалища”

Сдружение „Плевенски обществен фонд „Читалища” в партньорство с Възпитателно училище – интернат „Христо Ботев” в село Подем /за девойки 13 -18 г./ стартира проект „Менторство за приобщаване”. Той е насочен към младите хора с противообществени прояви, криминогенно и девиантно поведение, обяви пред журналисти ръководителят на проекта Даниела Димитрова.

По думите й подходът, който ще използват – менторството, ще бъде на възпитателно ценностно ниво. Екип от ментори доброволци ще провеждат регулярни срещи с момичетата от интерната. В програмата са заложени семейни ваканции, при които те да усетят атмосферата на семейство, тъй като голяма част от тях идват от разрушени семейства. Проектът включва и една социална програма, при която те ще се учат да придобиват социални умения. Идеята е да имат ежемесечни посещения на институции, на структури на местната власт, за да могат да подготвят себе си информативно, така че след интерната да се реализират и адаптират по най-добрия начин.

Включен е и един творчески модул, който е важен, за да могат тези момичета да развият личностните си умения, дарби и таланти. Да имат и творчески изяви пред общността, да повишат и самооценката и самочувствието си, да бъдат равни сред равните. Изкуството е мощен катализатор за личностното развитие на всеки човек, а в случая то ще се използва не само като арттерапевтична техника, но и като инструмент за личностна промяна.

Една от основните проектни дейности ще бъде измерване на въздействието, чрез която ще се изследва този нов модел за работа с девойките от възпитателното училище. Опитът ще бъде описан и разпространен чрез провеждане на „Конференция на бъдещето”, с участие на представители от институции, организации на местната власт, НПО и медии.

Проектът е финансиран от Фонд „Активни граждани България” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Неговата продължителност е 16 месеца, а общият му бюджет е 49 499 евро.

има 1 коментар
  1. Помнеща каза:

    Те правиха и момичетата от Буковлък шивачк…и какво ли не… Колко пари глътнаха за измислените си дейности за двайсетина години оправните дами от „Читалища“?! Богата държава!

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация