Плевенската прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу търговец за данъчни нарушения

Окръжна прокуратура – Плевен внесе в съда обвинителен акт срещу едноличен търговец, избегнал установяване и плащанe на данъчни задължения.

Обвинението срещу А. Л. е за това, че през периода 01.07.2014 г.– 01.10.2018 г. в град Кнежа и в град Плевен при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представляващ ЕТ „В“, лично и чрез посредственото извършителство на В. Я., избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 293 963.93 лв., представляващи дължим данък добавена стойност по ЗДДС в размер на 170 177.93 лв. и данък по ЗДДФЛ в размер на 123 786 лв., като: използвала документи с невярно съдържание при водене на счетоводството – данъчни фактури за неизвършени доставки; потвърдила неистина в подадени съгласно чл. 125, ал. 1 от ЗДДС пред ТД на НАП – Велико Търново, офис гр. Плевен, справки декларации за данък върху добавената стойност, като включила в данъчната основа на доставките с право на пълен данъчен кредит неизвършени доставки, невключила в данъчната основа за облагане с ДДС част от извършена продажба, както и потвърдила неистина в годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ за периода 2014 г. – 2017 г.; използвала документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП гр. Велико Търново, офис гр. Плевен /дневници за покупки и продажби за данъчните периоди от 01.07.2014 г. – 30.09.2017 г., приложени към подадените пред ТД на НАП – гр. В. Търново, офис гр. Плевен СД по ЗДДС/ и приспаднала неследващ се данъчен кредит – престъпление по чл. 255 ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26 от НК.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

%d bloggers like this: