film izle
10 ноември 2019, 16:24 няма коментари

Избрахме за Вас: 5 заглавия от фонда на РБ „Христо Смирненски“

„BG Север“, съвместно с регионална библиотека „Хр. Смирненски“, поддържа рубриката „Избрахме за вас…“. Два пъти в месеца на вниманието на любителите на интересните и стойностни четива предоставяме по няколко интересни заглавия, които могат да се намерят в библиотеката. Ето и днешните предложения.

Някога въ Плевенъ – събития, личности, памет 

Красимир Петров

   Книгата „Някога въ Плевенъ – събития, личности, памет” на  Красимир Петров, дългогодишен уредник в отдел „Нова история“ на Регионален исторически музей-Плевен е събрала 40 научни доклади и статии, създадени през последните 30 години и представяни на научни конференции. Те са посветени на историята на Плевен и Плевенския край след Освобождението и са практически неизвестни за широката аудитория. Публикациите са обособени в различни раздели, като политика, икономика, борби за национално освобождение, култура и образование, общинска дейност и др. и за първи път могат да се видят неизвестни документи и снимки.  Особено място заемат статиите за плевенските личности. Сред материалите, които биха заинтересували широк кръг читатели,  са проучвания на архива на плевенския кмет Георги Узунов, научни съобщения за областния управител Белизар Каракашев, за индустриалеца Стефан Бакалов и разбира се, за видния плевенски историк акад. Юрдан Трифонов. „Плевналии малко знаят за видните си хора и ми е много болно, че не ги почитаме”, казва историкът и дава пример с ген. Константин Кирков, роден в Плевен преди 150 години, командир на Българския военноморски флот по време на Първата световна война. На корицата освен снимки от знаменателни събития, като откриването на Военния клуб в Плевен, първото участие на плевналии в изложението в Пловдив и тържество в Американския селски народен университет в Пордим, е и ликът на „Мис България“ от 1930 г. – плевенчанката Кунка Чобанова. На нея е посветен единственият материал в изданието, който до момента не е бил публикуван.

Създатели на автомобили

Красимир Панчев

   Съдбите и дейността на изобретателите, конструкторите                       и дизайнерите във всяка една откривателска насока са интересни и често поучителни.

   Кой е изобретил първия двигател, карбуратор, диференциал, стартер, скоростна кутия, самия автомобил? Как се усъвършенства тяхната конструкция в течение на времето? Кой с какво допринася за това?

Отговори на всички тези въпроси ще намерите в новата книга „Създатели на автомобили“ на дългогодишния автомобилен журналист Красимир Панчев.

Книгата включва 72 портрета на личности, дали своя принос в създаването и развитието на автомобила и породената от него мащабна индустрия и е интересна с това, че до този момент за мнозина от тези респектиращи новатори и автомобилисти, трудно може да се намери нещо на български език. Споделени са малко известни факти и данни за пътя и кариерата, за живота и съдбата на именитите изобретатели, конструктори, мениджъри и дизайнери, станали легенди по света.

Предучилищното образование – ретроспекция, състояние, тенденции, предизвикателства и промени 

Божидар Ангелов

   Книгата анализира теоретико-приложните педагогически аспекти в трудовете на Е. Петрова и Д. Димитров. Полемиката между тези учени разкрива по-голяма част от развитието на предучилищната педагогика като наука в исторически план, която има преки проекции към днешно време, като актуалност при решаването на проблемите и реализация на педагогическото взаимодействие в предучилищна възраст.

Задачите, които си поставя авторът, са:

  • анализ на теоретичните аспекти при обособяването на основните парадигми в предучилищното образование;
  • анализ на взаимовръзките между играта, културата, социалната динамика, педагогическото взаимодействие, социалната информация;
  • анализ на социалния контекст на педагогическите взаимодействия – реч, информация, комуникативна компетентност.

Научните разработки на проф. Божидар Ангелов са свързани главно с педагогиката, психолингвистиката и социологията, работи и върху проблемите на социализацията и масовите комуникации. Автор е на над 200 публикации – книги, монографии, учебници и учебни помагала, студии и статии в специализирани издания.

Преговарящият политик

Вероника Азарова

Дипломатическите преговори са част от вековната история на човечеството – чрез тях се е решавала съдбата на много хора, на природни, финансови, интелектуални и материални ресурси. Затова и фокусът на тази книга е именно върху тънкото изкуство на преговорите. Те изискват прецизна подготовка и не са въпрос на добра воля или благоприятно стечение на обстоятелствата.

Вероника Азарова е завършила английска филология и военна дипломация и  е доктор  по социология и науки за културата. Интересите й са в областта на културната антропология, семиотиката и междукултурната комуникация, а основната задача, която си е поставила с тази книга е  да анализира доколко характеристиките на личността влияят върху тяхното поведение по време на преговори. В текста са приведени и примери със значими исторически събития и личности.

Отговаря ли тази книга на всички съществени въпроси свързани с воденето на преговори в дипломацията според авторката?

„Със сигурност не. И със сигурност на това поле остава още много работа. Но остава и надеждата, че народите могат да изпратят двадесет и първи век, като превърнат зрелищните си тактически победи в решителни стратегически резултати.”

История на БКП 1919 – 1989

Никола Г. Алтънков

Българската комунистическа партия е събитие, което е невъзможно да бъде забравено, подминато или заобиколено.

История на БКП 1919 – 1989“ е първата книга, писана от човек, извън партийните структури на БКП и е писана в продължение на шест години. Тя не страда нито от левичарски илюзии, нито от политическа коректност и хвърля светлина върху една от най-мрачните страници на съвременната ни история. Макар че главният фокус на книгата са отношенията между властта и БКП, в нея има и доста ценна информация за други политически фактори като БЗНС, ВМРО, руските белогвардейци и т.н. Особено интересни са изнесените данни за огромната корупция в БЗНС и лично премиерът Стамболийски по времето на неговото управление

Фактите и документи за историята на Българската комунистическа партия са поднесени на достъпен език. Повечето от данните, излизат за първи път на български език. 

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация