Новоизбраният Общински съвет на Плевен встъпва в правомощия на 12 ноември

На тържествено заседание на 12 ноември /вторник/, новоизбраните представители на местната власт на община Плевен – общински съветници, кмет на Община и кметове на кметства, ще встъпят официално в длъжност. Заседанието е от 10,30 часа в зала „Плевен“.

Съгласно чл. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, първото заседание на новоизбрания Общински съвет се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите. Новите 41 общински съветници в състава на Общински съвет – Плевен, кметът на Общината Георг Спартански и избраните кметове на кметства за мандат 2019-2023 г. ще положат клетва по чл. 32, ал.1. Текстът на същата гласи: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите в общината и да работя за тяхното благоденствие.“

Полагането на клетвата се удостоверява с подписване на клетвен лист. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на Общинската избирателна комисия.

Първото заседание на новоизбрания Общинския съвет ще бъде ръководено от доайена сред общинските съветници, като в настоящия състав това е доц. д-р Евгения Бързашка. На заседанието ще бъде избран председател на Общински съвет – Плевен. Съветниците ще определят и състав на временна комисия, която да предложи Правилник за работата на местния парламент в мандат 2019 – 2023 година.

%d bloggers like this: