film izle

Ученици се срещнаха със зам.-министри във ферма край плевенското село Петърница

Тази сутрин ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов” в Долни Дъбник се срещнаха със зам. министъра на земеделието Лозана Василева и зам. министъра на образованието Таня Михайлова във ферма за 800 овце в село Петърница, община Долни Дъбник.  Срещата е в рамките на инициативата на Министерство на земеделието, храните и горите в партньорство с Министерство на образованието и науката „Супер фермер“.  Тя е насочена към учениците от професионалните гимназии по селско стопанство, които на този етап от живота си правят своя професионален избор.

Кампанията „Супер фермер“ се провежда на територията на цялата страна, под формата на „Дни на отворените врати“. Учениците ще посещават стопанства на земеделски производители, бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), като те ще могат да се запознаят от близо с дейността им.

Гост на събитието беше кметът на община Долни Дъбник Иван Ветов, според когото децата, които учат в тези професионални гимназии по селско стопанство, могат да сбъднат своите мечти, стига да имат желание и да са упорити.

„Имаме сключен договор на училището с фермата и учениците могат да се убедят, че не е толкова сложно да се обслужват стадата, техниката е модерна, не е както е било преди години. Изкарват се натурални продукти, с които можем само да се гордеем.”

Собственикът на фермата Галина Мирчева пожела на учениците да са по-смели и по-искащи, защото светът е пълен с възможности. По думите й човек е голям, колкото са големи мечтите му. Тя сподели, че е основала фермата през 2012 година с 250 овце порода „Плевенска черноглава” и днес те вече са 800.

Мирчева обяви, че трябва да има защитна политика за хората, които са на село и които работят със земя и животни. Следващата й стъпка е да създаде едно селектирано стадо, млечно и по-високо продуктивно.

Образователният зам.-министър Таня Михайлова изтъкна, че образованието е изключително упорита дейност и тази кампания е много важна, защото дава връзката между реалния бизнес и училището. Дуалната система по думите й е най-краткият път на връзката между бизнес и училище.

Земеделието е с вековни традиции в нашата страна, преминало е през различни етапи и в момента можем да кажем, че имаме един добре развит, балансиран аграрен сектор и можем да покажем как е възможно успешно прилагане на бизнес в аграрната сфера. Това заяви по време на събитието зам.-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева. Тя обяви, че в рамките на инициативата вече са проведени 5 подобни посещения, в които са се включили над 80 ученици и само в днешния ден се провеждат още 5 такива посещения – във Варна, Бургас, Велико Търново и Благоевград. През първия учебен срок са планирани общо 26 посещения в земеделски стопанства, подпомогнати по Програмата за развитие на селските райони. По думите й ще се включат общо над 350 деца от 21 професионални гимназии по селско стопанство. Това са ученици, които изучават професиите „фермер”, „животновъд”, „техник на селско-стопанска техника”, „агроеколог”. Ще има посещение на птицеферми, кравеферми, растениевъдни стопанства, където се отглеждат трайни насаждения. Ще се разглежда новозакупена модерна техника, оборудване, прикачен инвентар.

„Фокусът е към младите хора, да ги насърчим да останат в България, да се занимават със земеделие – този традиционен отрасъл, който се подпомага и от държавата по линия на държавните помощи с национални средства, и по линия на Програма за развитие на селските райони, както и чрез директните плащания.”

Зам.-министър Василева пожела на учениците да бъдат инициативни, предприемчиви, мотивирани и много упорити, както в образованието си в средното училище, така и да направят по-смел избор – дали да продължат във висшите училища, отново в сектор „земеделие”, или директно да се насочат към развиване на собствен земеделски бизнес.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация