film izle

Комисия изработва проект за правилник за работата на новия Общински съвет

Предложеният от временната комисия проект ще бъде обсъден на заседанието на 28 ноември

Снимка: Архив

Петчленна комисия към Общински съвет – Плевен, има за задача да изработи проект за Правилник за организацията и дейността на местния парламент, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г. Съставът на временната комисия бе предложен и гласуван на провелото се на 12 ноември тържествено първо заседание на новия местен парламент.

За председател на комисията Общинският свет на Плевен избра Илиян Йончев /БСП за България/, и членове: Владислав Монов /ПП ГЕРБ/, Свилен Трифонов /МК Демократична България – Обединение СДС, БЗНС/, Павлинка Микова /ПП ВМРО – БНД/ и Николай Маринов /ПП БДЦ/. В 10-дневен срок комисията трябва да представи проекта за новия правилник, гласи решението на съветниците.

Общински съвет – Плевен, организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията, правата и задълженията, произтичащи за Общината от членството на Република България в Европейския съюз, Европейската харта за местно само­управление, Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, действащото законодателство и съгласно разпоредбите на съответния правилник. Предложеният от временната комисия проект за правилник за работата на ОбС – Плевен за мандат 2019 – 2023 г. ще бъде обсъден на заседанието на на 28 ноември.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация