film izle

Медицинският университет в Плевен започна реализацията на мащабен европейски проект

Сподели
Етикети

МУ – Плевен изгражда Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия

Медицински университет – Плевен започна реализацията на мащабен европейски проект за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия в партньорство с Медицински университет – Варна и Института по роботика към БАН, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Целта на проекта е създаването на иновативен, високотехнологичен и съвременно базиран център за компетентност в областта на персонализираната медицина, телемедицината и 3Д медицината, роботизираната и минимално инвазивната хирургия, за реализиране на високи постижения в научноизследователската дейност и в обучението на специалисти, които да повишат конкурентоспособността на съществуващите институции и да стимулират предприемачеството в региона и страната. През следващите 10 години центърът ще функционира на базата на високотехнологична проиновативна инфраструктура, включваща оборудване и специализиран софтуер. Така ще се създадат възможности за осъществяване на научноизследователска и развойна дейност, трансфер на нови знания и технологии, обучение на студенти, специализанти, докторанти и други клинични специалисти в целевите области: обща хирургия, гинекология, урология, УНГ, ортопедия, патология, медицинска генетика и др.

Основните дейности по проекта са съсредоточени в създаването на четири департамента: Департамент Персонализирана медицина с две лаборатории: научно-изследователска лаборатория за прецизна онкология и геномна медицина и лаборатория за прецизна патология с приложение на методи на телепатология, морфометрия и телемедицина; Департамент 3Д Медицина с две лаборатории: Лаборатория за 3Д принтиране, моделиране и анализ и Лаборатория за изследване и обучение на хирурзи в среда на виртуална реалност VR; Департамент Минимално инвазивна хирургия с три лаборатории: интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия, лаборатория за стереотактични вакум аспирационни биопсии и лаборатория за експериментални разработки към Института по роботика на БАН и Департамент Роботизирана хирургия три лаборатории: Център по роботизирана хирургия в МУ-Плевен, Център по роботизирана хирургия в МУ-Варна и Експериментална лаборатория по роботизирана хирургия към БАН.

През 2019 година Медицински университет – Плевен стана домакин на ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия, който се проведе през септември под мотото „Отвъд границите“, превръщайки се в платформа за обмен на знания и идеи на пионерите и светилата по роботика от цяла Европа и света. По време на форума по роботика в София Медицински университет – Плевен реализира специална демонстрация на 3D Хирургия на живо на робот-асистирана операция, извършена от проф. д-р Григор Горчев в университетската болница в Плевен. Демонстрацията се реализира с обучителна цел по проекта за създаване на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация